Risør best i øst på kommunebarometeret

Risør kommune klatrer fra 167. plass til 50 plass på kommunebaromteret Kommunal Rapport lager hvert år. Ikke rart man smiler litt ekstra på kommunehuset før påsken.

Med dette resultatet er Risør best av kommunene i Østre Agder, og også høyt opp på lista for hele Agder.

– Det er selvsagt svært gledelig med en så kraftig forbedring fra tidligere år. Honnøren går først og fremst til alle de dyktige ansatte i Risør kommune. Rådmannens satsing på lederutvikling gir også resultater. Politikerne har også stått samlet i mange viktige saker og prioriteringer, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Viktig å holde nivået

Lunden vet at det er til dels store svingninger i denne typen målinger. Dette på grunn av tilfeldigheter og enkelte unøyaktigheter. Likevel mener han en klatring på lista med så mange plasser bør være en inspirasjon til ytterligere innsats.

– Det er viktig at vi prøver å holde dette nivået som er et viktig signal både til innbyggere, næringsliv og kommunen som attraktiv arbeidsplass, sier ordføreren.

Selv er Lunden imponert over hvordan kommunen løser mange kompliserte og sammensatte oppgaver.

– Samarbeid og tverrfaglig innsats må til for å løse store oppgaver som ofte er sammensatte. Vi vet at kommuneøkonomien blir strammere og vi har, som mange andre kommuner utfordringer på demografi, mangel på befolkningsvekst og levekår. Men det er nettopp samarbeid, både internt i kommunen, og mellom kommuner, som sikrer god utvikling. I tillegg må kommunen legge rammer for trygge og kreative ansatte som søker ny kompetanse for å løse de viktige oppgavene vi står overfør, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Endelige tall i juli

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall. Kommunebarometeret rangerer alle 422 kommuner i Norge fra de beste til de dårligste.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Tabellen viser hvilken plassering Risør kommune fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året.

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Barometeret har utviklet seg over tid, og plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare fra år til år.

Her er de foreløpige plasseringene for 2019. Kommunal Rapport publiserer endelige plasseringer i juli.
Sektor (vekting) KB 2017 KB 2018  KB 2019
Barnehage (10%) 245 372 61
Barnevern (10%) 126 143 114
Grunnskole (20%) 162 171 120
Helse (7,5%) 68 180 151
Kostnadsnivå (5%) 127 157 145
Kultur (2,5%) 143 184 193
Miljø og ressurser (2,5%) 126 103 241
Pleie og omsorg (20%) 133 113 104
Saksbehandling (2,5%) 260 338 262
Sosialtjeneste (7,5%) 330 217 188
Vann og avløp (2,5%) 322 192 282
Økonomi (10%) 284 305 267
Samlet plassering* 120 167 50

Kilde: https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019

* Kommunens samlede plassering er justert basert på økonomiske forutsetninger (korrigert inntektsnivå).

Resultater i Østre Agder region:

Kristiansand: 41 (-16) (Best i Agder)
Risør: 50 (+117)
Vegårshei: 83 (+203)
Gjerstad: 116 (+142)
Froland: 180 (+15)
Grimstad: 221 (-156)
Tvedestrand: 222 (-40)
Åmli: 237 (-5)
Arendal: 239 (-98)

 

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny