– Politiet skal til Risør sentrum

Per Kristian Lunden (Ap) er ordfører i Risør kommunen, og svarer her på leserinnlegget Gunstein Dalane hadde hos iRisør.no og i Aust-Agder Blad nylig.

Politiet skal til Risør sentrum

Gunstein Dalane tar i et innlegg i Aust Agder Blad til orde for at politiet i Risør bør være lokalisert på Akland og ikke i Risør sentrum. Det er jeg helt uenig i.

Vi har vært gjennom en omfattende medvirkningsprosess i politiets arbeid med nærpolitireformen. Det var spenning omkring hvor hovedkontoret i Holt lensmannsdistrikt skulle plasseres. Valget falt på Risør, og det jobbet jeg hardt og strategisk for. Argumentene jeg brukte, og som var tilpasset politiets kriterier, var at politiet måtte være plassert i eller nær Risør sentrum. Her er det en relativt stor befolkningsmengde i nær omkrets, her er det stor og travel sommertrafikk, nærhet til sjøen og et betydelig antall utesteder. Hadde jeg kjempet for en plassering på Akland hadde jeg bommet på politiets utvelgelseskriterier og jeg tror politiet like gjerne kunne ha valgt Bergsmyr i Tvedestrand. Det var nettopp plassering i Risør sentrum som styrket våre muligheter til å få hovedkontoret i Holt lensmannsdistrikt.

Mye av virksomheten i lensmannsdistriktet drives ”på veien” og polititjenestene er i endring slik at kontakt kan oppnås via telefon eller på digitale plattformer. Men det er likevel viktig å holde på den viktige statlige arbeidsplassen som politiet utgjør i Risør sentrum. I tillegg til tryggheten det skaper for innbyggerne.

Å flytte offentlige arbeidsplasser og viktige institusjoner ut av bysentrum til et sted langs E18 strider også mot alle råd om byutvikling i de siste fem til ti år. Byutviklere og framtidsretta politikere er nå opptatt av å etablere offentlige institusjoner, som rådhus, kulturhus, videregående skoler, helsesentre, politistasjoner og annet midt i eller veldig nær bysentra. Byen som handelssenter er i sterk endring med press fra kjøpesentre og ikke minst netthandel. Derfor må det tas grep for å sikre aktivitet i de fine byene våre. Klarer vi å samle flere viktige institusjoner, og samtidig bygge ut kollektivtilbudet, vil dette også ha klare klima-gevinster. Unødig bilkjøring kan unngås; mange kan gå, sykle eller ta buss og flere oppgaver kan løses på samme tur.

Gunstein Dalane advarer mot å gå baklengs inn i framtida. Det samme gjør jeg.

Per Kr. Lunden, ordfører (Ap) i Risør.

Her er innlegget fra Gunstein Dalane:

Hemmelighetskremmeri

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro