Foto: Nye Veier

Fylkestingsgruppa til FrP i Aust-Agder varsler kamp mot bompenger på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. De har sendt ut denne pressemeldingen:

FrP varsler kamp mot bompenger

– Denne kampen er på ingen måte avgjort. Når Fylkestinget samles til tirsdag vil FrP stemme nei til bompenger, sier gruppeleder Anders Kylland

Fredag kunne Agderposten fortelle at de nye bomtakstene på E18 Tvedestrand – Arendal er vedtatt. Det er ikke riktig. Førstkommende tirsdag skal Fylkestinget i Aust-Agder samles for å avgjøre kostnadene for bilistene fremover, og FrPs fylkstingsgruppe er knalltydelige på at forslaget om å kreve inn bompenger bør stemmes ned.

– Fremskrittspartiet vil avvikle all form for innkreving av bompenger på det norske stamveinettet. Dette er investeringer for fremtiden og det bør være en selvfølge at det norske folk skal kunne ferdes trygt på sikre veier uten å kreves for store summer hvert år i bomavgifter. Vi står fast på at det ikke skal kreves inn bompenger og det bør de andre partiene støtte oss i. Får vi flertall så kan dette stoppes, sier Anders Kylland.

Partiet har lite sans for at Senterpartiet hevder det ikke var noe alternativ til innstillingen. Fremskrittspartiet fremmet forslag om å si nei til bompenger, men ble nedstemt i samferdselskomiteen.

– Senterpartiet og AP har vært overivrige på å kreve inn bompenger i Aust-Agder. Selv da bomstasjonene på Gjerstad var nedbetalt, ville de ikke legge ned bomstasjonen. Men vi håper at de snur i Fylkestinget og støtter FrPs forslag om å ikke kreve bompenger på dette prosjektet, sier Anders Kylland (FrP).

Fremskrittspartiet kommer også til å fremme forslag om at det aldri skal bli satt bomstasjoner på sideveiene. Det mener partiet er viktig å slå fast nå, for å sikre at bilistene i regionen kan kjøre eksisterende e18 uten å betale bompenger for all fremtid.

– Det er ingen grunn til å sette bomstasjoner på sideveiene og FrP mener det må slås fast en gang for alle at det ikke skal skje. De andre partiene får si hva de vil, men FrP vil ikke ha bompenger på noen av disse veiene, sier Anders Kylland.

Han legger til at det pr i dag ikke ligger planer for det, men er bekymret for hva som kan skje senere dersom de bompenge-ivrige partiene kommer i regjering på et senere tidspunkt.

– I Fylkestinget har Senterpartiet og AP kjempet for å få bompenger, og nå kjemper de for å sette satsene så høye som mulig. Det er urimelig høye takster og det reagerer jeg på. Bilistene skal ikke være en melkeku, i vår region er vi avhengig av bil, sier Anders Kylland.

Får ikke FrP flertall for å stemme ned bompengene, forventer de i det minste at satsene settes betydelig ned.

– Fylkestinget har all anledning til å sette ned takstene hvis de vil. Prosjektet har fått 270 mill ekstra til nedbetaling, nedbetalingstiden kan økes og dessuten burde elbilene være med å betale like mye. De er tross alt like avhengig av veien som oss som kjører diesel eller bensin. De nye bomtakstene kan settes betydelig ned hvis Senterpartiet og AP vil, sier Anders Kylland (Frp).