Det blir mye vei på begynnelsen av uken for ordfører Per Kristian Lunden. Her ser dere noen av punktene på kalenderen for risørordføreren.

E18 Vegårshei

Mandag kveld holder Nye Veier og de åtte kommunene som står bak kommunedelplan E18 Dørdal -Grimstad informasjonsmøte på Vegårshei. Risør og Vegårshei har så langt hatt felles interesser for korridor og kryss på E18. Vegårshei ønsker ikke E18 gjennom eller nær kommunen, men trenger en best mulig kryssløsning for tilkobling mellom ny E18 og Fylkesvei 416.

Blå vekst og havnæring

Tirsdag er stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) på besøk i Aust-Agder. Aasland er fra Telemark og er andre nestleder i Stortingets næringskomite. Temaet er blå vekst og havnæring, som også omfatter kystkultur. I Risør tar jeg Aasland med til båtbyggeriene på Moen der vi tar opp både fartøyvern og satsing på kystkultur.

E18 Risør

Tirsdag er det informasjonsmøte om kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad på rådhuset i Risør. Det blir anledning til å komme med innspill og spørsmål om veistrekningen som styret for plansamarbeidet nå har lagt på høring.

Frigjørings- og veterandagen

8.mai markeres frigjørings- og veterandagen over hele landet, selvsagt også i Risør. Vi begynner dagen med frokost for veteranene og deres familier på Risør Hotel. Deretter blir det ulike markeringer både i Konvoibyen og ved minnestøtta på Solsiden. Gjester i år, som tidligere, er Marinemusikken fra Horten.

Agder Energi-konferansen

Onsdag og torsdag er det den store Agder Energi-konferansen i Kristiansand. Det blir et rikholdig program som legger vekt på de siste trender i kraft- og energimarked og ny teknologi som kommer både kraftprodusenter og forbrukere til gode. Jeg er invitert til konferansen som leder av bedriftsforsamlingen i Agder Energi, som kommunene i Agder eier sammen med Statkraft.

Bynett Sør

Torsdag og fredag har Bynett Sør samling i Farsund. Dette nettverket er etablert i samarbeid mellom byene langs kysten i Agder og Universitetet i Agder. Det blir tatt opp ulike temaer rundt byutvikling.

Kammermusikkfest

Torsdag kveld lanserer Risør Kammermusikkfest sommerens festivalprogram på Kilden i Kristiansand. Programmet er allerede lansert på Konserthuset i Oslo, men nå har turen kommet til Kilden. Lanseringen der skjer i forbindelse med en konsert med Kristiansand Symfoniorkester (KSO) som også deltar på Risør Kammermusikkfest i år.