Foto: Inger Løite

Sist uke var ordførere og rådmenn i Østre Agder regionråd på tur til Oslo for å få fram viktige saker for østregionen overfor sentrale politikere.

Teskt: Tore Myrberg  Foto: Inger Løite

Barne- og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var blant de man skulle møte, og fredag ettermiddag tok disse samtalene sted.

– Vi tok opp mange saker med statsråden, blant annet barnevern, levekår blant unge og støtte til folkehelsetiltak, forteller ordfører Per Kristian Lunden.

Men, det var ikke bare våre lokale ordførere og rådmenn i Østre Agder som lurte på ting.

– Ropstad lurte på hvordan det gikk med veiplanleggingen av E18 gjennom kommunene våre.