Hanne Naas og Linda Joachime Helgesen Aslaksen er listekandidater for Rødt Risør. De har sendt oss dette leserinnlegget rundt markeringen av Frigjørings-og veterandagen i Risør.

Foto: Knut Erik Liane/iRisør.no

Her var gjennomsnittsalderen for høy

Hvorfor var ikke den eldre garde omringet av barn og unge ved minnestøtten på Solsiden onsdag? La oss bruke jubileet neste år til å gjøre noe med saken.

Det enkle svaret er selvsagt at de var på skolen. Den jevne  unge voksne innbygger i Risør var dessuten på jobb. I sum førte det til at publikummet på den høytidelige markeringen av frigjøringsdagen var faretruende høy. Rødt foreslår å gjøre 75-års-jubileet i 2020 til en større markering der der den oppvoksende slekt spiller en helt sentral rolle.

Et hav av pedagogiske muligheter

For, de som selv kjente krigen på kroppen blir stadig færre. Vi er nødt til å sørge for at nye generasjoner forstår alvoret og viktigheten av fredsarbeid. Da må de involveres bedre på en sentral dag som denne. Lekeslottet barnehage er et forbilde i så måte og deltar blant annet i markeringen i Konvoibyen tidligere på dagen. De gir hvert år uttrykk for hvor viktig dette er blitt for både den eldre og den yngre garde. Det er fantastisk, men det er ikke nok. Flere barnehager må med, og skolene også.

Krigsseilere, konvoibyen, festningen i Urheia, Aktive Fredsreiser og Fredshuset – de lokale innfallsvinklene for å lettere forstå alvoret i krig er utrolig mange for en så liten by som Risør. Hvorfor blir de ikke brukt bedre på en dag som denne?

Foto: Adrian Lokander

Kokte bort i kålen

I 2013 tok Rødts representant Knut Henning Thygesen opp problemstillingen i sin tale på frigjøringsdagen. Forslaget ble også oversendt barne- og oppvekstkomiteen der det ble godt mottatt, men så ”kokte det bort i kålen” da Rødt bestemte seg for å ta en pause fra lokalpolitikken halvannet år senere. Siden har flere pekt på problemstillingen, men ingenting har skjedd. Hvordan kan vi få til en lokal dugnad for å gjøre noe med dette og sørge for at grunnleggeren av Konvoibyen er omringet av barn og unge også ved hovedmarkeringen på Solsiden neste år?

La de yngre soldatene fortelle

Et viktig poeng er at 8. mai også er veterandagen. Derfor var flere tidligere soldater fra Risør som har tjenestegjort i internasjonale kriger de siste tiårene, eller operasjoner som de ofte blir kalt i dag, tilstede som æresgjester under markeringen. Dette er folk som skiller seg fra den jevne borger i samme generasjon fordi de har sett krig på nært hold. Erfaringen og kunnskapen som følger med det burde også vært delt med særlig barn og unge på denne dagen, og fått en større del av den allmenne markeringen. For ja, vi har fred på norsk jord i dag, men nordmenn deltar hver eneste dag på ulike måter i kriger i andre land på vegne av den norske staten. Dette er kunnskap som bidrar til økt forståelse for viktigheten av et sterkt demokrati.

Norge er fortsatt i krig

Senest tirsdag ettermiddag fløy et digert Hercules-fly (kanskje du så det?) over Risør på vei til Mali med et drønn. Ombord var 60 norske FN-soldater som skal tjenestegjøre i ”Operasjon MINUSMA”. Ifølge Forsvarets forum viser tall fra FN at dette er den farligste krigen i organisasjonen å tjenestegjøre i akkurat nå. De siste seks årene har 264 FN-soldater mistet livet på jobb. Halvparten av dem døde i Mali.

Rødt er per i dag det partiet som tydeligst er mot norsk deltakelse i NATOs angrepskriger. Rødt har kjempet beinhardt på nasjonalt plan for å sikre bedre oppfølging av norske soldater. Onsdag 31.oktober i fjor fikk partiet gjennomslag for et forslag om å sikre ankerett i erstatningssaker for veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner også etter 1. januar 2010.

La oss gå sammen

Lokalt i Risør ønsker Rødt å oppfordre alle (!) barnehager og skoler i kommunen til å komme sammen om å aktivt delta på minnemarkeringen på Solsiden på dagtid neste år. Vi ønsker også å oppfordre kommunens ledelse om å bidra til og legge til rette for bedre involvering av den oppvoksende generasjon i markeringen av frigjøringsdagen.

La oss sammen sørge for at urkreftene bak Konvoibyen og etterkommerne av krigsseilerne virkelig er omringet av barn og unge under markeringen på Solsiden den 8.mai 2020.

Tekst: Hanne Naas og Linda Joachime Helgesen Aslaksen, listekandidater for Rødt Risør.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro