Politiet stilte seg i formiddag opp langs E18 i Risør for å se om noen kjørte med promille. Det ble en hyggelig kontroll for både politi og bilister.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I løpet av kontrollen ble 65 biler stoppet, og alle førerne fikk fortsette etter å ha foretatt en utåndingsprøve.

Ut over dette er det ingen politimeldinger som omhandler Risør for det siste halve døgnet.

Politiet sier at det generelt har vært noen meldinger knyttet til russ og høy musikk i Agder, men at det ellers har vært lite å utsette på russefeiringen i natt.

Av andre saker fra nattens politilogg for Agder tar vi med:

01:34  En personer er bortvist fra sentrum av Tvedestrand etter å ha vært involvert i ordensforstyrrelser ved et utested.

09:30 Melding om at det har vært tyveri av post fra postkasse i området Moneheia i Kristiansand. Ber publikum følge med. Tips mottas på tlf. 02800.

09:45 Melding om uvettig kjøring med vannscootere i Nidelva i Arendal. Politiet har vært på stedet og snakket med noen av de involverte. Pålagt å kjøre etter fartsbestemmelsene og ta hensyn til andre som ferdes på elva.