Det var godt med folk nedenom Risør sentrum denne lørdagen. Kanskje ikke så rart, da det ble arrangert vårmarked.

Alle foto: Tore Myrberg