Det var godt med folk nedenom Risør sentrum denne lørdagen. Kanskje ikke så rart, da det ble arrangert vårmarked.

Alle foto: Tore Myrberg

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny