Per Kristian Lunden

Ordfører Lunden har full kalender også denne uken, og gleder seg til ukeslutt med 17. maifeiring i Risør. Her er ordførerens uke:

Lisand Industrier

Mandag er det generalforsamling i Lisand Industrier, som holder til både i Tvedestrand (hovedkontor) og Risør og som eies av Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kommuner i fellesskap. Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra eierkommunene innenfor gitte rammer fra NAV.

Forum for Fritidsboligkommuner

Fritidsboliger er et viktig for næring og attraktivitet i mange kommuner. Det nyetablerte «Forum for Fritidsboligkommuner» en uformell møteplass og arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og er beregnet på ordførere, øvrige politikere og etterhvert administrativt ansatte i kommunene. Risør kommune er invitert til å delta i dette forumet. Jeg deltar på forumets samling i Langesund tirsdag og onsdag. Det er både kyst- og fjellkommuner med i forumet.

Fylkesmannens vårkonferanse

Onsdag arrangerer Fylkesmannen vårkonferanse som alle kommunene i Agder i Kristiansand. Det blir blant annet besøk av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Kommuneøkonomi blir et viktig tema på konferansen. Vi venter også tydelige signaler på hvordan videre arbeid med kommunestruktur og kommunesammenslåing skal legges opp. Her har Fylkesmannen en sentral rolle. Jeg får trolig med meg siste del av vårkonferansen. Hvis ikke stiller varaordfører Elen Lauvhjell.

E18-planlegging

Det arbeides videre med utregninger og planlegging av de aktuelle E18-linjene gjennom Risør kommune. Onsdag morgen får jeg og representanter fra administrasjonen i Risør kommune presentert nye analyser fra Nye Veier og deres konsulenter. Det skjer på Nye Veiers kontor i Rugtvedt i Bamble.

Formannskap

Onsdag er det møte i Formannskapet. En viktig sak blir behandling av kommuneplanens arealdel som bystyret i neste møte skal legge ut på høring. Regnskap og årsberetning for kommunen i 2018 legges også fram. Av andre saker som behandles er økt kostnad for oppgradering av Vormliveien og plassering av mobilmast ved Risørflekken.

Agder Energi

Torsdag er det eiermøte i Agder Energi i Kristiansand. Dette selskapet eies i fellesskap av de 30 kommunene i Agder og Statkraft, der kommunene i fellesskap eier flertallet av aksjene. På eiermøtet skal det diskuteres utbytte i Agder Energi og framtidsutsiktene for selskapet.

Sandnes Ressurssenter

Torsdag er det aktivitetsdag på Sandnes Ressurssenter med mange varierte aktiviteter og fin feststemning. Varaordfører Elen Lauvhjell kommer for å dele ut medaljer til deltakerne.

17.mai

Fredag er det feiring av nasjonal- og grunnlovsdagen, forhåpentligvis i fint vårvær i Risør. Jeg deltar ved flere av arrangementene i kommunen, men har først og fremst en offisiell rolle i borgertoget på ettermiddagen. Det er alltid fint å feire 17. mai i Risør og jeg håper mange møter fram til togene og andre arrangement.