Her sitter formannskapet og gjøre et vedtak kontrollutvalget anser er i strid med kommuneloven.

Uten å ville si noe om hva som er saken, og med politikere som måtte underskrive på taushetsplikt, ble det et langt møte i lukket rom på formannskapet onsdag kveld.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Til og med hva som skulle behandles var unntatt offentligheten, selv om «alle» nok skjønte at det handlet om plassering av politistasjon. Det bekrefter også rådmann Trond Aslaksen overfor iRisør.no etter møtet.

– Det har vel kommet ganske tydelig fram i forkant.

Kommunehuset – utvikling

Ordførere Per Kristian Lunden sa etter møtet at saken omhandlet utvikling av kommunehuset. Etter et to timer langt møte kunne rådmann Aslaksen bekreftet at det ble gjort et vedtak.

– Man kom til en beslutning, men den var ikke enstemmig.

Kan du si noe om hva man besluttet? 

– Det er for tidlig å si noe om, men vi vil komme tilbake til det. Først må vi snakke med politiet.

Betyr det at dere nå man vil komme med et tilbud til politiet om bruk av lokaler?

– Det kan jeg ikke si noe om, men vi kommer tilbake med dette etter hvert.

Det at man skal kontakte politiet etter vedtaket og før man kan informere noe mer, kan tolkes til at det er et flertall for å komme med et tilbud til politiet?

– Du må nok vente før vi kan si noe mer.

Feil måte

Politikerne har fått totalt munnkurv i saken, og ville ikke si noe i etterkant av det lukkede møtet. Magnus Stø Kittelsen var ikke blid da han kom ut av møtelokalet.

– Dette er fryktelig feil måte å gjøre dette på, og jeg er ikke enig om at behandlingen skjer i et lukket formannskapsmøte. Vi får ikke engang lov å si noe om stemmeavgivningen, sier Stø Kittelsen.

Han lover at han vil si mye når ting ikke lengre er taushetsbelagt.