Den politiske behandling på om Telia skulle få lov å utvide en mast på Risørflekken fikk fram engasjementet hos politikerne i formannskapet torsdag kveld.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Rådmannen hadde i sin innstilling bedt politikerne si ja til et påbygg som ville ført til at masta ble to meter høyere. I stedet kan det hele ende opp med at masta som er der i dag må flyttes.

– Dette må være en søknad om tidenes verste plassering av ny mast til Telia på toppen av eksisterende mast ved Risør flekken som i dag er til brannkamera. Frp sier nei, sier Magnus Stø Kittelsen (FrP).

Elen Lauvhjell (Ap) fulgte opp med et forslag som ikke bare sa nei til påbyggingen, men også at dagens mast om mulig må flyttes. Dette ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Elen Lauvhjell under befaringen onsdag. Foto: Per Kristian Lunden

– Risørflekken er ikke bare et landemerke og utsiktspunkt godt synlig over byen, men har også en høy historisk verdi og er å anse som et kulturminne som bør ivaretas deretter, skriver Lauvhjell i sin begrunnelse.

Formannskapet ber Rådmannen vise spesiell aktsomhet ved å tillate installering av mobilmaster  eller antenner for kommunikasjonsutstyr på eller inntil landskapsområder i kommunen med en helt spesiell verdi eller der et helhetlig landskaps- og bybilde forstyrres på en negativ måte.

Formannskapet godkjenner med denne begrunnelsen ikke påbygging av mast for kommunikasjonsutstyr ved Risørflekken (Urbakken gnr 16, bnr 9).

Rådmannen bes sammen med tiltakshaver å finne en mer egnet og skånsom plassering av en installasjon av slik størrelse og omfang. Om mulig bør også masta som allerede er satt opp nær Risørflekken flyttes sammen med den nye installasjonen det nå er søkt om.

Under debatten ble verneverdigheten av flekken diskutert, og rådmannen skjønte fort at det her ikke ble hans innstilling som ville bli fulgt.

– Jeg ser hvilken vei det går, men det er viktig at vi sikrer mobildekning også, sier han.

Telia trenger en ny mast etter at den de hadde på Holmen ble revet på grunn av byggingen som foregår der.

Enden på det hele ble at Telia fikk nei, men at man fra kommunen går i dialog for å finne en egnet plassering. Samtidig skal det nå ses på om masta som står der i dag kan flyttes.

Magnus Stø Kittelsen (FrP) under dagens befaring på Risørflekken.