Til tross for at det vil koste Risør kommune en million kroner i året i 15 år, er politikerne samstemte i at Vormliveien skal utbedres.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Historien bak utbedring av Vormliveien strekker seg over mange år, men nå ser det ut til å skje noe. Det til en høyere pris enn man nok hadde tenkt seg.

– Man skvetter litt i stolen når man ser prisen. Men, jeg håper nå det er stemning for at vi for sluttført saken. Nå er veien i enda dårligere stand etter kjøring av anleggsmaskiner, sa Stian Lund (V) under behandlingen.

Binder en million i året

Formannskapet gikk da også tilslutt enstemmig inn for å øke rammene med å oppgradere Vormliveien fra kr 5,6 millioner til kr 12 millioner.

– Det er en tøff avgjørelse å ta at man skal bruke så mange penger på dette. Vi binder opp en million kroner i året i 15 år. Samtidig er det riktig å gjøre dette. Vi kan ikke vente på at det skal skje en ulykke, sier rådmann Trond Aslaksen.

Selv om det har tatt lang tid å lande det hele, ville ikke rådmannen ta ansvaret for tidsbruken.

– Her kan man ikke skylde på kommunen, da dette er en fylkesvei. Det er derfor det har tatt tid.

Tar lærdom

Saken blir endelig avgjort i førstkommende bystyremøte, men enigheten er så stor at den nok går like glatt igjennom der. Ordfører Per Kristian Lunden mente samtidig at kommunen måtte ta lærdom av saken.

–  Hadde det vært andre som hadde bygd ville vi som kommune stilt et rekkefølgekrav før det kom skole (barnehage), idrettsanlegg og boligfelt, sa han.