Tirsdag er det på nytt formannskap i Risør, hvor den viktigste saken er høringsinnspill til kommunedelplan firefelts E18 Dørdal-Grimstad. Her er ordførerens uke:

Sørlandsrådet

Mandag er det møte i Sørlandstinget i Oslo der ordførerne i Agder og representantene fra Sørlandsbenken i Stortinget deltar. En rekke saker som er viktige for landsdelen blir tatt opp, blant annet sykehus og helse, levekår, politireform, næringsutvikling, digital sårbarhet og samferdsel. Møtet holdes på KS-huset i Oslo. Statsrådene Ingvild Smines Tybring-Gjedde og Nicolai Astrup deltar på møtet.

Sørlandet i Oslo

Mandag kveld er det klart for ”Sørlandet i nærmest framtiden” på Sentralen i Oslo der begge fylkeskommunene, Universitetet i Agder, kommunens organisasjon KS og en rekke næringslivsorganisasjoner presenterer bredden i næringsliv, forskning og kultur i landsdelen.

Formannskapet

Tirsdag morgen er det møte i formannskapet. Den viktigste saken er høringsinnspill til kommunedelplan firefelts E18 Dørdal-Grimstad. Det blir også behandling av kommunens regnskap og årsrapport for 2018 samt Rådmannens lederavtale.

Urban Future

Oslo er Europeisk miljøhovedstad i år og ordførere fra en rekke land er invitert til samlinger og møter om miljø og klima i Oslo fra tirsdag kveld og ut uka. Jeg deltar på noen av arrangementene onsdag og torsdag.

Agder Energi

Jeg leder bedriftsforsamlingen i Agder Energi og fredag er det årlig møte i Kristiansand. Bedriftsforsamlingen består ev representanter fra eierne i selskapet, som er alle kommunene i Agder og Statkraft. De tillitsvalgte er også viktige representanter i bedriftsforsamlingen. Blant sakene er å innstille på utbytte i kraftselskapet som nettopp er blitt verdsatt til rundt 25 milliarder kroner og som er et av de aller viktigste virksomheter i landsdelen vår.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro