Knut Henning Thygesen er ordførerkandidat for Risør Rødt, og tar i dette leserinnlegget til ordet for at kommunene selv må bestemme Flyktningetjenestens organisering.

FLYKTNINGETJENESTEN TILBAKE TIL NAV?

Organiseringen av NAV skal opp i bystyret den 28. mai. Politisk engasjement har gjort at rådmannen nå innstiller på at Arendal likevel ikke blir vertskommune. Det er bra for NAV og bra for Risør. Det bremser uønsket sentralisering. Nå blir det et samarbeid mellom enten seks eller fem kommuner øst i Agder, dersom bystyret følger rådmannens innstilling.

Men rapporten som bystyret skal ta stilling til omhandler også en side som i liten grad har vært diskutert. Det er organiseringen av en viktig tjeneste; Flyktningetjenesten. Kontoret jobber med å integrere flyktninger. Det er selvsagt viktig for Risør at flyktningene blir del av samfunnet vårt på en god måte så fort som mulig. Hvordan denne tjenesten er organisert og fungerer trenger stor oppmerksomhet.

For to og et halvt år siden ble Flyktningetjenesten tatt ut av NAV og lagt under kommunen. Det ble gjort etter en prosess som konkluderte med at det ville være bra for tjenesten. Nå foreslår NAV-rapporten som skal opp i bystyret at Flyktningestjenesten igjen skal inn i NAV, selv om tjenesten i dag fungerer godt. Begrunnelsen for omorganiseringen er uklar. Konsekvensene er vanskelig å lese for de folkevalgte. Det virker som om innstillingen er skrevet uten at de som sitter på fagkunnskapen i Flyktningetjenesten er trukket tilstrekkelig med, slik avtaleverket gir de ansatte rett til. De ansatte etterlyser en større involvering.

Spørsmålet om Flyktningetjenesten i hver enkelt kommune må inn under NAV, bør etter vårt syn legges til hver enkelt kommune å bestemme, fordi kommunene som er med i ordningen kan ha individuell historie, behov og forutsetninger.

Rødt foreslår at det fortsatt må være opp til den enkelte kommune hvilke tjenester de vil legge inn i NAV-kontoret, i tillegg til minimumsløsningen. Og at kommunen gjør en grundig vurdering sammen med de ansatte og tillitsvalgte hvilken organisering kommunen er best tjent med.

Knut Henning Thygesen, listekandidat for Rødt Risør.

 

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny