Det er mange, tunge saker som skal opp i bystyremøtet på rådhuset tirsdag. I Ordførerens Uke spår derfor Lunde at det nok vil trekke ut i tid. Her er Ordførerens Uke:

Befaring E18

Mandag ettermiddag er det befaring av foreslåtte linjer og kryss på ny firefelts E18 gjennom Risør kommune. Det blir ikke så mye vandring i terrenget, der det er vanskelig å få oversikten over linjene, men det blir orienteringer og møter med berørte parter. Befaringen starter ved IMS på Moland de representanter for industribedriftene legger fram sine synspunkter. Deretter møter vi beboerne i Torbjørnsdal før vi kjører Fylkesveg 416 mot Vegårshei til krysspunktet i Barlinddalen. Vi stopper i veikanten og besikter dette fra veien.

Deretter møter vi beboerne på Lindland ved Sagmyra på Lindlandsveien. Dagen etter skal bystyret behandle kommunens høringsinnspill til kommunedelplan for ny E18 fra Dørdal til Grimstad.

Bystyre

Tirsdag blir det uten tvil et langt bystyremøte, som denne gang er på dagtid. Blant de største sakene er å legge arealdelen av ny kommuneplan for Risør ut på høring, høringsinnspill til kommunedelplan ny E18 Dørdal-Grimstad, framtidig organisering av NAV i Østre Agder samt regnskap og årsberetning for Risør kommune i 2018.

Politiråd

Onsdag er det politiråd som et et fast møte mellom politiet og kommunen der begge parter tar opp saker av felles interesse.

Tour of Norway

Igjen er det sykkelløp med stor internasjonal deltakelse og mye ståhei gjennom Risør kommune. Denne gangen er det ingen start- eller måletappe i Risør, men en stor del av fjerdeetappen fredag går gjennom kommunen fra kommunegrense ved Laget og Torskeberg til grensa mellom Søndeled og Gjerstad. Folk oppfordrer til å stille seg opp langs veiene og heie på syklistene. Starten går fra Arendal klokka 12.15 og målgangen er i Sandefjord etter 225 kilometers sykling. Flere veier blir stengt for biltrafikk under deler av etappen. Gjennom Risør går løypa fra Laget til Bossvik og videre gjennom Akland og Søndeled. Rittet sendes på TV2 Sumo på ettermiddagen med Christian Paasche og Johan Kaggestad som kommentatorer. De vil oppdatere oss både på selve sykkelløpet og også fakta om stedene det sykles igjennom.

På Kanten

Lørdag deltar jeg på filosofifestivalen På Kanten i Kragerø. Dette er en av de viktigste festivalsatsingene i nabokommunen vår.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro