Det er under 15 år siden man åpnet E18 mellom Akland og Brokelandsheia. Likevel vil den trolig bli stengt om det kommer ny E18 forbi Risør.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det var ordfører Per Kristian Lunden som kom med denne opplysningen under et møte hos IMS på Moland mandag.

– Vi har fått ny informasjon at det er et tydelig signal fra administrasjonen i fylkeskommunen om at de ikke ønsker å eie dagens E18. Hva skjer da med den? Om ingen vil ha veien er det naturlig å føre den tilbake til naturen, opplyste Lunden.

Trenger kort avstand

Han var klar på at ingen ønsket at det skulle være sju felt mellom Moland og Brokelandsheia fordelt på to veier. Og uten penger til å holde ved like, vil den forholdsvis nye veien bli sperret. Det er ikke gode nyheter for slik som IMS.

– Vi har vært bortskjemte med nærmest «drive through» slik vi ligger ved dagens E18. Det har vært flott for hele industrien her. Det er ikke noen menneskerett for oss å ha denne tilgangen, men vi som holder til her ønsker kortest mulig kjørevei til E18, sier konsernsjef Roy Langseth i IMS Group.

Han snakket både på vegne av egen bedrift og som en del av Sørlandsporten Teknologinettverk.

– Ikke alle i næringsklyngen STN er har like mye mening når det gjelder vei. Men, vi som holder til her i området vil har kortest mulig vei. I tillegg er det viktig at en tilbringervei ikke har høydeforskjeller.

Konsernsjef Roy Langseth i IMS Group og næringssjef Bård Birkedal i Risør kommune.

Har investert

For IMS er det en ulempe om dagens E18 stenger i retning Brokelandsheia. Da vil biler som kommer fra Oslo til IMS, eller skal til Oslo fra bedriften, måtte kjøre en omvei i Risør.

– Det er ikke snakk om konsekvenser som gjør at vi må legge ned, men det handler hele tiden om rammebetingelser. Vi har det perfekt med det krysset vi har i dag. Om det ikke blir løsningen, hvor langt er det ut til den nye veien?

Det er ikke lenge siden de kjøpte «Bandak-bygget» og IMS har i tillegg kjøpt en tomt hvor det var ment å bygge et nytt administrasjonsbygg.

– Det spørs det om vi gjør nå. Uansett har vi brukt en del penger her oppe, og det står seg videre uansett, sier Langseth.

Må legge til rette

Dersom man får på plass ny E18, vil også området i umiddelbar nærhet til krysset for av og påkjøring være viktig.

– Det å få et stort, flott området der krysset på E18 kommer er viktig for næringsutviklingen. Om vi skulle ha etablert oss nå er det slike ting som ville vært attraktivt, sier Langseth.

Les også:

Ga politikerne mye å tenke på