Per Kristian Lunden

Nok en allsidig uke for ordfører Per Kristian Lunden. Her er oversikten på de viktigste tingene ordføreren har på agendaen kommende uke.

E18 styremøte

Mandag er det nytt styremøte i E18 kommunedelplan Dørdal-Grimstad. Det blir en gjennomgang av den politiske behandlingen i alle kommuner pluss innspill fra offentlige høringsinstitusjoner som fylkeskommunene og de to fylkesmennene. Det blir på dette møtet viktig å vurdere om høringsinnspillere vil utløse en ny høringsrunde. Målet er fortsatt å ta en avgjørelse i hver enkelt kommune innen utgangen av august. Også mandag kveld blir det samtaler mellom Risør kommune og Nye Veier for å vurdere alternativene gjennom Risør kommune.

Jordøya Tomteutvikling

Torsdag er det styremøte i Jordøya tomteutvikling i Åmli. Dette tomteselskapet eies av kommunene i Østre Agder og Aust-Agder fylkeskommune. Det danner grunnlaget for den store regionale satsingen på en Biozin-fabrikk på Simonstad like ved sagbruket der Bergene Holm driver i dag. Biozin er et framtidsretta bio-drivstoff som blant annet blir viktig for skogbruket i regionen. Utbyggingsplanene foregår i flere etapper og det er håp om en endelig investering på 3,5 milliarder kroner.

Sciences Po Rennes

Tirsdag kveld og onsdag er en gruppe studenter og lærere fra franske Sciences Po Rennes i Risør for å lære mer om byutvikling og vurdere muligheter for småbyer på Risørs størrelse. Sciences Po er en av verdens mest prestisjefulle utdanningsinstitusjoner for politikk og offentlig administrasjon. Hoveduniversitetet ligger i Paris og campusen i byen Rennes er med i et nettverk av flere Sciences Po-universiteter i Frankrike. Besøket i Risør er en del av en studietur som også omfatter Kristiansand og Lillesand og Universitetet i Agder(UiA) er medarrangør. Jeg vil møte og orientere studentene både tirsdag og onsdag.

Møte med Tvedestrand

Onsdag ettermiddag møter jeg sammen med rådmannen ordfører og rådmann i Tvedestrand kommune. Møtet blir på Det Lille Hotel i Risør. Det er Tvedestrand som har kommet med en formell invitasjon etter vedtak i kommunestyret om å sondere muligheter for kommunesammenslåing med nabokommunene. Jeg vet ikke helt hva Tvedestrand har på hjertet, men jeg kommer ikke til å ta noen initiativ på Risørs vegne. Det får eventuelt vente til en ny bystyreperiode.

Kulturskolen

Kulturskolen i østregionen har sommeravslutninger i alle de fire kommunene. Jeg deltar på kunstutstilling og konsert på rådhuset onsdag kveld.

Heltidsprosjektet

Torsdag og fredag er jeg på studietur med heltidprosjektet i Risør kommune til Fredrikstad og Sarpsborg. Dette prosjektet har som mål å finne gode løsninger på flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren i Risør. Mange andre kommuner har lignende prosjekter og både Fredrikstad og Sarpsborg har funnet løsninger som det kan være verd å kopiere eller tilpasse. Med på studieturen er også kommunalsjef, ledere og tillitsvalgte i helse- og omsorgssektoren og leder i komite for helse- og omsorg.

Barnevern

Torsdag er det dialogmøte med Fylkesmannen om barnevern. Ordførere og rådmenn fra Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad deltar i møtet på Brokelandsheia. Varaordfører Elen Lauvhjell deltar på vegne av Risør. Barnevern er en krevende sektor der oppgavene stadig øker og gjennom dialog med Fylkesmannen skal arbeidet som gjøres i østregionen gjennomgås.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro