Per Kristian Lunden

Det er mange som er opptatt av Risørveien, og tirsdag er en befaring langs denne på ordførerens agenda. Men, det er bare en av mange ting gjennom uken:

Befaring Risørveien

Tirsdag ettermiddag og kveld er bystyret på befaring langs Risørveien, Fylkesveg 416 med stopp på Moen, Bossvik og Lindstøl der vi møter de som kan bli berørt av omlegging av veien. Det hele avsluttes med et oppsummerende møte på kommunehuset der også vegvesenet deltar. Utbedring av Risørveien er en del av kommuneplanens arealdel og skal behandles før denne bystyreperioden er slutt. Når Risørveien kan utbedres avhenger av hvor mye penger som settes av fra Fylkeskommunen, som eier veien, og Nye Veier som kan bli en bidragsyter.

RTA generalforsamling

Onsdag er det generalforsamling i det interkommunale renovasjons- og resirkuleringsselskapet Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap, for de fleste kjent som RTA. Dette selskapet eies i fellesskap av Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kommuner og har hovedkontor på Hestemyr. RTA driver svært godt og er viktig både for miljø og klima i regionen.

Komitemøter

Onsdag kveld er det møte i de politiske komiteene. Det innledes med en felles orientering om Ungdata-undersøkelsen og det kriminalitetsforebyggende arbeidet for ungdom i samarbeid med politiet. Det er også tidligere på ettermiddagen befaring på Tangen og Kastellet i forbindelse med de kommunale strandarealene som skal opp som sak både i miljø- og teknisk komite og formannskapet.

Formannskap

Torsdag er det møte i formannskapet. Blant sakene er kommunale strandarealer på Tangen og Kastellet, kommunalt bidrag til Risør By AS, videre utvikling av Hollenderhagen, Rådmannens lederavtale og ny politisk organisering.

Østre Agder

Styret i Østre Agder regionråd møtes på Vegårshei på fredag. Det blir blant annet en orientering om utviklingen av Heimevernet i vår region, drøfting av Agders felles satsing på bedre levekår, næringsarbeidet i regionen, orientering fra Vegårshei ski- og aktivitetssenter og ikke minst støtte til et doktorgradsarbeid som rektor Trine Lise Bergum på Søndeled skole planlegger.

Utviklings- og kompetansefond

Fredag ettermiddag er det rådsforsamling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Også dette møtet blir på Vegårshei. Fondet ble etablert i 2003 og eies av kommunene i fylket og Aust-Agder fylkeskommune. De kommunale innskuddene er svært ulike og Risør kommune har en relativt beskjeden del av stiftelseskapitalen med to millioner kroner av totalt 244 millioner.

Heimover

Fredag og lørdag deltar jeg på Heimover-festivalen i Åmli. Det blir helt sikkert god musikk og fin stemning, som vanlig.

Fangenes testamente

Lørdag ettermiddag åpner jeg og deltar på Aktive Fredsreisers arrangement Fangenes testamente på Fredshuset  i Risør. Prisen Fangenes Testamente 2019 går til Gunter Demnig for hans initiativ til, og langvarige innsats for, kunstprosjektet «Stolpesteine» (Snublesteiner). Det var Tollef Larsson som ga daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden Larsson selv satt i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn retter sterkere oppmerksomhet mot hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som: Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses? Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter? Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?