I går var det nøyaktig ti år siden NAV-kontoret i Risør åpnet sine dører. Det ble feiret i dag, med kaffe og kake til alle som besøkte kontoret på Tjenna.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det begynner å bli en stund siden det første pilotkontoret med NAV kom på plass i 2006. 10. juni 2009 kom kontoret i Risør.

– Før dette hadde vi Trygdekontoret, A-etat og kommunens sosialtjenester adskilt. Mange hadde hjelp fra alle tre, så det å få samlet alt til ett kontor var bedre for brukerne, forteller Hege Krikehusmo, som er leder for NAV Risør.

Leverer bra

Selv om det finnes større ting enn et 10-årsjubileum, synes hun det er viktig å benytte anledningen til en uformell markering.

– Det har jo vært en utrolig utvikling de siste ti årene. Samtidig har det vært en stabil arbeidsplass hvor folk trives og hvor vi har levert bra resultater. Vi måles i et system som tilsier rødt, gult eller grønt, og det er for det meste grønt hos oss, sier Kirkehusmo.

Det fremhevet også rådmann Trond Aslaksen i noen velvalgte ord til de frammøtte.

– Dere gjør noe som er veldig meningsfullt og jeg hører folk oppover i systemet snakke fint om risørkontoret i alle sammenhenger. I tillegg er det alltid trivelig å komme her. God stemning skapes av menneskene, sier Aslaksen.

Blir fortsatt kontor

I en tid hvor det diskuteres strukturen for NAV-kontorene, framhevet Aslaksen at det blir et NAV-kontor i Risør også i framtiden.

– Men, om det blir et hovedkontor vil først være klart i løpet av høsten.

Det å beholde et kontor er noe også Hege Kirkehusmo ser på som viktig for kommunen.

– Lokalt har vi fokus på overgangen til arbeid, og har et stort kontaktnett med både bedrifter og det offentlig her i østregionen. Og vi har resultater som gjør at vi har grunn til å være stolte, avslutter hun.