Venstre i Risør fikk i går med seg flertallet i Miljø- og teknisk komité på at fire eiendommer i Kastellveien skal få kjøpe kommunal grunn mot sjøen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

En av de mer betente sakene denne våren er for tiden til politisk behandling. Det handler om kommunale strandarealer på Kastellet og Tangen.

Rådmannen har tidligere kommet med en lang liste over tiltak for mange av beboerne i området, men under gårdagens møte i teknisk komité var det en helt annen løsning som fikk flertall.

Vil selge

Venstre ønsker nemlig å selge kommunalgrunn til eiendommer hvor området likevel er begrenset av naboenes eiendomsrett til sjøkanten. Dette gjelder, slik Venstre ser det, Kastellveien 8, 14, 20 og 28.

I stedet ønsker partiet å bruke pengene som kommer inn på salget til å ruste opp de etablerte friområdene med Kastellet og «Gustavs pønt».

– Fordelene for allmennheten ved et slikt forslag er at man kan få tilgang til to oppgraderte områder ved sjøen på Tangen. Ulempen for allmennheten er svært begrenset. Riktignok «mister» man et friområde foran noen boliger, men disse friområdene vurderer vi ikke til å inneha kvaliteter et friområde bør ha. Som f.eks. framkommelighet, gode plasser å oppholde seg på eller gode muligheter for bading, skriver Venstre i forslaget som fikk flertall.

Disse kvalitetene mener Venstre man i stedet vil kunne ivareta bedre ved å ruste opp «Gustavs pønt» og Kastellet.

– Fordelen for eiere av tilgrensende eiendom er en forutsigbarhet for disse få meterne eiendom mellom dem og sjøen. Ulempen for allmennheten er at området ikke er kommunalt eid, men også denne ulempen er svært begrenset og veies etter vår vurdering med god margin opp gjennom å få tilgang til oppgraderte, flotte områder svært nær.

Avgjøres av Bystyret

De påpeker at det er svært få som har benyttet seg av disse områdene fram til nå, og allmennheten vil således heller ikke miste et innarbeidet friområde.

– At så få har benyttet seg av områdene, skyldes i hovedsak manglende egnethet i seg selv, ikke at enkelte beboere har utplassert en og annen gjenstand på kommunalt område.

Saken kommer opp i Formannskapet i ettermiddag, og blir endelig avgjort i Bystyret senere.

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro