Aktor ville ha 60 dagers fengsel for en risørmann som var tiltalt for grov vold under Gjerstad Live i fjor. Det syntes tingretten var for strengt.

Tekst: Tore Myrberg

Aust-Agder tingrett dømte mannen til 36 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale 1972 kroner i erstatning for skader på en bil og 4000 kroner i saksomkostninger.

Ikke enige

Mannen var tiltalt for flere forhold, men det var voldsepisoden i juni i fjor som var det mest alvorlige. Der klemte han fingrene på en vakt så hardt at det oppsto brudd i lillefingeren.

I tillegg til dette slo og sparket han mot biler ved Sam Eyde videregående skole under et boksearrangement tidligere i år.

I saken om vold erklærte mannen seg skyldig i kroppskrenkelse, men ikke for at dette skjedde med vilje. Retten var delt i synet på om dette var riktig, hvor de to meddommerne mente det lå en rimelig tvil til grunn for at volden var forsettelig. Rettens hoveddommer var i mindretall, da hun mente tiltalte forsto at det var sannsynlig at en bruddskade kunne oppstå.

Husket ikke

Når det gjaldt episoden ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, erklærte tiltalte seg ikke skyldig. I retten erkjente han å ha drukket alkohol den aktuelle dagen, men husket ikke episodene han var tiltalt for.

Vitneuttalelser fra en politibetjent og en kvinne som fikk ødelagt deler på sin bil, gjorde at retten var enstemmig i at mannen hadde oppført seg som nevnt i tiltalen.