– Vi vil gi «helårskommunen Risør» mer oppmerksomhet, sier ordførerkandidat Knut Henning Thygensen i Rødt Risør. Nå er partiets program på plass som folder.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Rødt Risør

I forrige uke kom folderne i hus, og i dette programmet vil de som er interessert få mulighet til å se hva partiet vil jobbe for i kommende fireårsperiode.

– Dette er Rødt Risørs sitt komprimerte program for 2019 – 2023. Et stort antall listekandidater for Rødt har i to måneder vært med på et omfattende arbeid i fem ulike grupper for å stake ut noen punkter for partiets lokale politikk i Risør, forteller Thygesen til iRisør.no.

Knyttet sammen

Mens denne folderen er en komprimert utgave, sier Thygesen at de vil legge ut hele arbeidsprogrammet på Rødt Risør sine nettsider i løpet av sommeren.

– Det vil inneholde over 100 punkter. Folderen nå viser noen av punktene vi skal jobbe for. Det har vært nødvendig å gjøre det kortfattet, men folderen gir et bilde på politikken vår.

Ordførerkandidaten synes arbeidet med å få på plass et arbeidsprogram har vært spennende.

– Dette har lært oss mye og knyttet oss tettere sammen. Det har vært fint, for det er så mange nye i Rødt Risør nå. På lista har vi 34 kandidater, med stor aldersspredning, fra hele kommunen og i «alle» aldre, sier Knut Henning.

Tre hovedsatsinger

Gjennomgående er det fellesskap, miljø og arbeidsplasser som står fram som hovedsatsingene til det lokale partiet. Men, dette er langt fra alt.

– Ut over dette har vi også en kultursatsing og fokus på flyktningenes situasjon.

Av konkrete ting står det i innledningskapitlet i folderen følgende:

Rødt vil gi «helårskommunen Risør» mer oppmerksomhet.
Vi vil øke miljø- og klimainnsatsen kraftig, vi vil styrke boplikten, videreutvikle Risør som kunst- og kulturby og ha strenge verneregler for den gamle, historiske byen.
Vi vil gi gode rammer for grønn industri og grønn turisme.
Vi vil styrke RVS og bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår.
Rødt er imot å slå Risør sammen med Tvedestrand og Arendal, og vi er for folkeavstemning.
Vi vil styrke kommunal sektor og er imot privatisering.
Rødt er for et inkluderende arbeidsliv. Vi vil gi stemme til flyktningene våre, sårbare grupper og enkeltindivider. Risørs gode eldrepolitikk må videreutvikles.
Og; – vi vil rose alt det positive som skjer i kommunen, heie fram de som skaper verdiene, – både i privat og offentlig sektor. Vi vil trekke fram de som yter omsorg.

Knut Henning Thygesen tror Rødt Risør fort kan havne i situasjon hvor de avgjør om det blir rødt eller blått styre av Risør de neste fire årene.

– Ved dette valget vil Rødt trolig være tunga på vektskålen. En stemme på Rødt kan avgjøre om de blå-blå kommer i flertall eller om Risør får en politikk for fellesskap og miljø i årene som kommer, sier han.