Torsdag ble det holdt øvelse i bruk av slokkepostene på Tangen. Brannvesenet er fornøyd med oppmøte, men skulle gjerne sett at det var flere.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Lokale beboere fikk opplæring i bruk av slokkeposten og de som hadde lyst fikk prøve seg med brannslangen.

– Det er viktig at de som bor i området vet hvor slokkepostene er og hvordan de skal brukes, sier brannsjef Neil Blandford.

I Risør er det kun på Tangen det finnes slike slokkeposter og brannsjefen syntes det er ett kjempebra initiativ fra kommunen, men at det viktigste alltid kommer til å være utrykningstiden.

– Til syvende og sist er det kort utrykningstid og tidlig varsling som hjelper mest.

Med mindre du vet hva du skal se etter, er det ikke sikkert du finner slokkepostene der de står i alt sitt sølv.

– Tvedestrand har lignende poster med litt mer markering. Ved å holde en slik øvelse håper vi å øke kunnskapen om at det finnes slike slokkeposter og at de er enkle å bruke, avslutter brannsjef Neil Blandford.

Her har vi laget en liten veiledning for bruk av slokkepostene:

Steg 1: Åpne det ulåste lokket på slokkeposten.

Steg 2: Dra ut hele slangen på 50 meter.

Steg 3: Sørg for at slangen er skrudd av ved å se på markering på enden.

Steg 4: Skru på vannet i slangen ved hjelp av nøkkelen.

Steg 5: Hold godt tak i slangen og skru den på akkurat som en vanlig hageslange.