Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Risør venstre om bobilparkering i Risør.

Risør Venstre vil tilrettelegge for bobilturister

Risør har gjennom flere tiår lagt tilrette for sjøfarende turister, noe som synes godt i havna og i skjærgården gjennom hektiske sommeruker.

Men folks ferievaner forandrer seg. I dag registrerer vi en stadig økende bruk av bobiler, og dermed også muligheter til forlengelse av feriesesongen i Risør.

Har vi lagt tilrette for økt bobilturisme?

Bystyret har tidligere vedtatt å etablere bobilpark på Tjenna med avskjerming mot naboer, sanitæranlegg, automat mm, men uten at anlegget er ferdigstilt. Risør Venstre fremmet derfor i desember 2017 forslag om å øke bevillingen for å ferdigstille bobilparken på Tjenna, men ble nedstemt i bystyret.

Behovet for bobilparkering er imidlertid økende. Forleden dag stod det tettpakket med bobiler på Tjenna bobilpark. I tillegg stod det hele 12 bobiler på parkeringsplassen nærmest bobilparken, se foto.  Det sier litt om behovet og mulighetene.

Hva med sikkerheten?

Regjeringen foreslo tidligere i år å innføre et generelt avstandskrav på 4 meter mellom alle campingenheter fra 1. Juli 2019, men utsatte vedtaket. Forslaget forteller oss imidlertid at sikkerhetskrav vil bli innført og det må kommunen ta hensyn til i planleggingen. For hvem har ansvaret om det skjer noe, f,eks en fatal brann?

Nå skal ikke Risør kommune drive bobilparker i konkurranse med private aktører. Samtidig må Risør kommune få på plass en helhetlig plan for en fremtidsrettet bobilparkering i kommunen.

Risør Venstre har i sitt valgprogram for 2019-2023 bla. programfestet: «Risør Venstre vil ferdigstille bobilparken med sanitæranlegg på Tjenna, og utrede bobilparkering andre stedet i Risør kommune»

Med det mener Risør Venstre at bobilparken på Tjenna må oppgraderes nå med vedtatt skjerming mot naboer, sanitæranlegg, betalingsautomat med bom, markering av oppstillingsplasser med tilstrekkelig avstand, strøm og søppelanlegg.

 

Etter vår mening bør Risør bystyre i tillegg vedta å utvide bobilparken ved å ta i bruk området på nordsiden. Eksisterende pumptrackbanen kan med fordel utvides og flyttes til plenen foran Tjennabygget.

Sara Sægrov Ruud, ordførerkandidat (V)

Stian Lund, Listekandidat (V)

Jan Einar Henriksen (V)

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro