Vi sendte ut Knut Erik Liane og Thomas Østerholt for å ta noen bilder av forberedelser til trebåtsfestivalen.

Tekst: Thomas Østerholt Foto: Knut Erik Liane og Thomas Østerholt