Magnus Stø Kittelsen (FrP) under dagens befaring på Risørflekken.

Vi har sendt fem spørsmål til alle listetoppene ved kommunevalget i Risør. Her er svarene fra Magnus Stø Kittelsen, som topper Fremskrittpartiets liste:

Alle de åtte listetoppene har fått de samme spørsmålene, og velger selv hvordan de vil svare.

Magnus Stø Kittelsen, Frp

1. Hva er det som skiller ditt parti fra de andre i Risør?

Det som skiller oss mest fra mange av de andre partiene, er at vi ønsker en ny politisk retning i Risør.

Det snakkes mye i dag men lite ender ut i praksis, og ting tar fryktelig lang tid i de fleste saker.

Vi er her for innbyggerne, mens i andre partier er tankesettet nesten som at innbyggerne er der for dem, og slik skal det ikke være.

Politikere skal lytte på innbyggerne, og der mener jeg vi i FrP er gode.

2. Hva er den mest konkrete tingene ditt parti ønsker å få gjennomført etter valget som folk flest kommer til å merke?
  1. Vi er tydelige på at vi vil redusere og fjerne eiendomsskatten, for denne bremser både tilflytting av nye innbyggere og etablering av ny næring
  2. Vi vil fjerne tvangen om å bo, nærmere bestemt boplikten.

Denne plikten virker fullstendig mot sin tiltenkte hensikt fra den gangen den ble innført, og fratar folks rett over å bestemme over sin egen eiendom og frihet til å velge.

3. Hvilke tre saker blir viktigst for Risør i den kommende fireårsperioden?

En av de tre viktigste sakene for Risør i neste periode er helt klart kommunal økonomi, siden vi vet at vi går inn i en tøffere periode fra 2021 med reduserte overføringer fra staten og må derfor bidra mye hardere lokalt til vekst innen tilflytting, arbeidsplasser, etablering av ny næring og opprettholdelse og bedring av våre kommunale tilbud, som også kan suppleres med private tjenesteytere.

Den andre utfordringen vår er saken om ny E18 og riksvei 416 ned til Risør, uten å rasere Torbjørnsdal, Akland, Moen, Bosvika og Lindstøl.

Det er ikke slik dessverre, som noen tror i det politiske landskapet i dag, at Risør kommune vil vokse inn i himmelen med et hav av vekst dersom man kan kjøre 80 kilometer i timen fra ny E18 til Frydendal.

Den siste av de tre er å få byttet ut nåværende svømmebasseng med et nytt og fremtidsrettet svømmebasseng, siden det pr i dag er kun et spørsmål om tid før det vi har i dag må stenges.

Jeg vil gå så langt som å påstå å si at det anlegget vi har i dag, er på grensen til uforsvarlig og utgjør en helserisiko for de som er i det daglig.

4. Hvem i Risør synes du fortjener å få ekstra oppmerksomhet og hvorfor?

Jeg synes alle de ansatte ute i etatene i Risør kommune fortjener en stor takk, skryt og verdsettelse for de brukerne de tar vare på, de bryggene de reparer, trærne som blir stusset, veier som blir brøytet og barn som blir utdannet av dem.

Takk for at dere får Risør maskineriet til å gå rundt med de midler dere har!

5. Hva er det beste med å bo i Risør for deg?

Det beste med å bo i Risør for meg er å vite at vi bor i en sørlandspærle der vi alle kan nyte frisk luft, rent vann, flotte naturområder, fantastiske medborgere, en trygg og god kommune med land og by der nesten alle kjenner alle og lav kriminalitet.

Jeg er født og oppvokst her og ville ikke byttet ut Risør med noen annen plass i verden.