Oddvar Mykland. Foto: Niclas Halvorsen

Oddvar Mykland er listekandidat for Arbeiderpartiet til kommunevalget, og har sendt oss dette innlegget om valgløfter og deres kostnader.

Foto: Niclas Halvorsen

VALG-MILLIONENE RULLER OG GÅR

Risør har en gjeld på drøye 600 millioner (sånn noenlunde), og den skal økes betraktelig i de kommende fire år dersom man skal følge opp de mange millionkrevende ønskene enkelte partier kommer med. Og de løftene kommer i tillegg til de allerede vedtatte investeringene som ligger i den rullerende økonomiplanen; blant annet 20-30 millioner til leilighetene på Tjenna.

Og for all del, flere av de forslagene som dukker opp i valgløftenes tid er gode og ønskelig å gjennomføre. Personlig kan jeg godt tenke meg å stemme for flere av dem, men så var det dette med pengene da. Det virker kanskje dumt, men jeg ønsker faktisk å se hvordan finansieringen løses før jeg går inn for noe som helst.

Ta f. eks. Høyres (sammen med Venstre og Frp) forslag om helt ny svømmehall i nær tilknytning til nåværende idrettshall. Et fint forslag. 50 millioner kroner vil dette koste. Det vil si pluss en kronerulling, hva nå det betyr i denne sammenheng. Jeg tror at den svømmehallen de tre partiene ser for seg vil koste minimum 70-80 millioner kroner. Men uansett: Jeg vil vite hvordan dette skal finansieres utover tippemidlene som gis i støtte. Det er kanskje ikke så galent å anta at mye må .hentes gjennom kommunale låneopptak. At det ene partiet, Frp, samtidig ønsker å trappe ned og gradvis fjerne eiendomsskatten og dermed på sikt svekker kommunens driftsgrunnlag med ca. 20 millioner kroner i året, ser ikke ut til å bekymre det minste. Men, som vi vet, valgtid er ikke tiden for å bekymre seg. Det er tiden for løfter som man ikke foretar en konsekvensanalyse av dersom de blir vedtatt å gjennomføre. Slik sett er flere av valgløfter ofte partienes fleskebiter til velgerne, dog inntil budsjettet ligger på bordet senere i høst og de harde realitetene møter de samme politikerne. Da er man gjerne i en situasjon at man er heldig hvis man klarer å flytte på et par millioner i driftsbudsjettet.

Et annet eksempel er Venstres forslag om en kyststi. I mine øyne et godt forslag. Jeg vet ikke hva kostnadene blir, kanskje 10, kanskje 15 millioner, men uansett det skal finansieres. Personlig beklager jeg at kyststi ikke ble vedtatt sist det var oppe, men nå kommer det altså på nytt. Bra, men,  igjen, selv et valgløfte (ønske) skal ha finansiering. Jeg ser frem til den, kanskje før valget.

For få dager siden lanserte Høyres nr. 19 (bra tall), Kjell MacDonald, kreative, spenstige og til dels gøyale planer for, la meg si havneområdet. Spennende lesning og lett å bli begeistret over. Kjell brenner for Risør, og ikke minst turistnæringen. Det skal vi være glad for. Skulle tror mange med meg leste saken med stor interesse. Selv satt jeg igjen med ett spørsmål: Du verden så artig, men hva vil dette koste? Bevares, det er flott å komme med friske utspill i en valgkampen, og få, om noen politiske partier har økonomisk dekning for alt de foreslår. Likevel : Er det tillatt å spørre om konsekvensene av de mange og til dels store låneopptak valgløftene vil kreve? Det vil si; dersom det er meningen de skal innfris da.

Oddvar Mykland
Listekandidat for AP

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro