Kai Strat er Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i september. Han sier de vil sørge for at det skjer noe med blåskjellanleggene i Risør om de kommer til makten.

Her er leserinnlegget til Strat:

Høyre vil fjerne blåskjellanleggene

Klima og miljø står høyt på alle partienes saksliste nå før valget, også i Høyre. De siste 10 årene har det vært en bevisst holdningsendring hos folk flest. Det er bra! Vi ser starten på det «grønne skiftet». Salget av el-biler har eksplodert de siste årene, vindkraft har vært et stort tema i sommer, selv om det er delte meninger om utbyggingen. Og myndigheten er i ferd med å «dreie» mot en grønnere skatt- og avgifts modell.

Klima og miljøforurensning er et stort globalt problem. I 2019 er det estimert at det er 4 milliarder mennesker som flyr. Det er en dobling av antall passasjerer de siste 12 årene. Fly er et av de transportmidlene som forurenser mest. 90 prosent av all plastforurensning i verden kommer fra 10 elever i verden. Hele 8 av dem ligger i Asia.

For å få til det «grønne skiftet», er det viktig at vi får til gode overganger som ikke gjør at utvikling og verdiskapning stopper opp. Vi kan ikke kutte all oljeproduksjon i Norge slik de mest radikale miljøforkjemperne ønsker. Anslagsvis 60% av all verdiskapning i Norge kommer fra oljerelatert virksomhet. Staten greier å skattlegge 70% av alt som pumpes opp i Nordsjøen. Vi kan ikke fjerne alle bensin- og dieselbiler over natta, da vil Norge stoppe opp.

Alle de små tingene vi kan gjøre daglig er med på å bidra til et bedre klima. Vi har sett flotte lokale dugnadsaksjoner de siste årene med plukking av plast i skjærgården, søppelplukking i havnebassenget og rydding på Karolina stranda på Hope. Det mest positive i hele dette bildet, er at miljøengasjementet synes å stå sterkt hos de unge. Det gir håp for fremtiden.

Risør har flere miljøutfordringer. En av de er hvordan vi skal løse ladeproblematikken på El-biler. Det er svært begrenset tilgang på ladning til de om ønsker å besøke oss. De som bor innenfor rød vernesone har også betydelige utfordringer, da det er begrenset med biloppstillingsplasser knyttet til bolig. Høyre kjenner til tilfeller hvor husstander har valgt bort bytte til en ladbar bil da dette ikke har vært praktisk gjennomførbart. Det er synd. Det har Høyre tenkt å gjøre noe med.

Høyre garanterer også at vi kommer til å gjøre noe med et helt konkret og lokalt miljøproblem. I Kranfjorden og i Nordfjorden ligger det fortsatt 5 blåskjellanlegg brakk etter en mislykket satsing på 1990/2000 tallet. Anleggene har ikke vært i produksjon de siste 10 årene. Slik anleggene fremstår i dag utgjør de en sikkerhetsrisiko, forurenser miljøet og er lite estetisk pene. Anlegget eies i dag av «Norsk Hummer» og eierne har ved flere anledninger de siste årene lovet å rydde opp, samt at anleggene skal settes i drift igjen. Ingenting skjer. Det politiske ledelsen de siste 8 årene har sittet passivt og sett på utviklingen. Det har vært flere større reportasjer i AAB. Ukentlig har det løsnet utstyr som driver ut og inn av fjordene, til stor irritasjon for de som bor der og båtfolk som ferdes. Store syrefaste jernkonstruksjoner har sunket og utgjør fare for båttrafikk.

Tormod Lie ble intervjuet i AAB 7 mars 2017 og uttaler:

«Senest i dag hadde jeg med et hengerlass med tønner som har slitt seg og drevet i land, forteller Lie som kvitter seg med tønnene. Det er jo ingen fra eierne som bryr seg om å rydde opp i søpla etter dem, sier han.»

Risør Høyre ønsker arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. Sjønær og maritim satsning er bra, men disse anleggene fremstår i dag som forsøpling. Dersom disse anleggene ikke er drivverdige for eierne eller om det ikke er mulig å få inn nye eiere som vil satse videre, skal disse anleggene bort.

Kommer Høyre i posisjon etter valget 9 september, skal vi være en garantist for at dette blir gjennomført. Risør trenger en ny kurs.

Kai Strat

Ordførerkandidat Risør Høyre

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro