Foto: Rødt Risør

Søndag starter Risør Rødt opp sin valgkamp med et arrangement på Brasseriet. Knut Henning Thygesen sier de er et parti i medvind.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Rødt Risør

Etter ikke å ha stilt til valg sist periode, starter Rødt Risør med et arrangement på Brasseriet klokken 13 i morgen.

– Vi er et parti i medvind. Partiet har det siste året blitt mangedoblet, både i landet og i Risør, forteller Knut Henning Thygesen, som er partiets ordførerkandidat.

– Kan bli joker

I tidligere perioder har det lokale Rødt hatt en høy oppslutning, og under det direkte ordførervalget i 2007 ble Thygesen valgt til ordfører i Risør.

– I flere valgperioder har vi hatt en oppslutning på mellom 10 og 15%. Nå håper vi på et godt valg og å komme inn med både erfarne og nye, yngre folk som Frida Fred, Bisan Bassam Monsour og Andrew Windtwood, sier Thygesen, som selv er veteranen på lista.

Han tror Rødt kan bli en joker i årets valg, og at oppslutningen om Rødt kan bli avgjørende i kampen om blått eller rødt flertall i Risør bystyre.

– Vi håper å nå både røde og grønne velgere, men også en del hjemmesittere og risørpatrioter uansett politisk farge.

Møt toppkandidatene

På møtet på Brasseriet stiller de fire toppkandidatene gjennom et «Talk show». I tillegg blir det hilsningstaler fra LO Østre Agder og Naturvernforbundet og visesang ved Hanne Charlotte Gryting.

– Våre satsingsområder er fellesskap, miljø og arbeidsplasser. Rødt har markert seg på et bredt politisk felt over ti-år, men kanskje tydeligst på miljø. En rekke store og små miljøkamper har partiet kjempet, – som å hindre utbygging av Sagjordet, mot hyttebygging ved speiderhytta på Barmen, hindre boligbygging i Urheia og Randheia, bygge sykkelsti langs Risørvegen, bedring av innemiljø i barnehager og skoler, innfasing av El-biler i kommunen, energiøkonomisering i kommunale bygg, bedre oljeberedskapen og så videre.

Nå lover partiet i egen «Miljø-flyer» å slåss for at Risør skal ha en miljøpolitikk som setter seg høyere mål enn i dag.

– Det grønne Rødt skal bli synlig i risørpolitikken, lover andrekandidat Frida Fred.

Tid til en prat

Som uttalte mål sier det Rødt Risør selv at de fortsatt skal ha stort fokus på «helårsbyen Risør», hindre privatisering av kommunale tjenester, bekjempe sosial dumping, gå aktivt imot kommunesammenslåing med Arendal og Tvedestrand, styrke boplikten, gi en tydelig stemme til flyktningene våre, sårbare grupper og enkeltindivider. De vil også fortsette et tydelig engasjement for kulturbyen, ha strenge verneregler for den gamle byen og styrke Risør videregående skole.

– Til årets kommunevalg stiller Rødt med den lengste lista med kandidater. Det er 34 listekandidater, mange unge, nye, flere gamle travere, kandidatene kommer fra hele kommunen, yrkesbakgrunnen er bred, og et flertall er kvinner. Etter «talk-showet» på Brasseriet kan du treffe mange av dem og diskutere politikk over en kopp kaffe, avslutter Knut Henning Thygesen.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro