Ordførerens uke er tilbake etter sommerferien, og det mangler ikke på ting å gjøre for Per Kristian Lunden.

Her er ordførerens uke for perioden 12. – 18. august:

E18

Denne uka skal Risør kommune lande forhandlingene med Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune om framtidig korridor for ny E18 gjennom Risør kommune. Avtalen omfatter også eventuelle kompenserende tiltak for utbygging og finansiering av Risørveien (Fylkesveg 416). Avtalen vil danne grunnlag for Rådmannens innstilling til bystyret, som behandler den viktige saken i møtet 22. august. Jeg har håp om en god avtale for Risør, men det er mange ulike elementer i avtalen som må på plass og vurderes. Bystyrets vedtak vil gi grunnlag for min holdning i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad. Her møtes styret 27. august.

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet, med tillitsvalgte fra hele landet, holder til i Risør under hele Arendalsuka. Mandag varmer de opp med møte og debatt på Risør Hotel og jeg er invitert til å holde en innledning om kommunepolitikk.

Viktig polsk minnemarkering i Risør

Polens ambassadør til Norge Iwona Woicka-Żuławska med følge kommer til Risør tirsdag i et viktig offisielt ærend. Ambassadøren vil markere at det er 100 år siden Polens første ambassadør i Norge Czesław Pruszyński ble presentert for Kongen. Czesław Pruszyński er gravlagt på Risør kirkegård sammen med sin kone Wenche, født Prebensen.
Den polske ambassadøren vil sammen med meg og andre gjester gjennomføre en minnemarkering på kirkegården tirsdag ettermiddag. Professor og byhistoriker Victor Norman vil være til stede for å minnes viktige personer i egen familie. Ambassadøren og hennes følge vil også se seg om i Risør under besøket. De vil besøke Aktive Fredsreiser, som har en nært samarbeid med Polen og de vil gjerne møte polakker som bor i Risør.

Fylkesmannen

Onsdag møter kommunen Fylkesmannen for en samtale rundt kommuneøkonomi, kommunale tjenester og muligheter for at Risør kan få ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Normalt gis dette der kommunen har store, uforutsette utgifter.

Arendalsuka

Jeg vil sitte i panelet under en kulturdebatt i Arendalsuka på onsdag, og vil ellers se om jeg får med meg noe mer av det enormt store og varierte programmet. Onsdag kveld deltar jeg på mye omtalte minglefesten, som visstnok er den største konsentrasjon av maktpersoner noe sted i landet. Torsdag ser jeg fram til samtalen mellom Gro Harlem Brundtland og Graca Machel, enken etter Nelson Mandela og tidligere president i Mosambik Samora Machel. Det er to kloke kvinner med mye livserfaring. Jeg har tidligere møtt Graca Machel i 2005, da jeg var styreleder i Fredskorpset og hun var i Oslo sammen med Nelson Mandela.