Odd Eldrup Olsen. Foto: Niclas Halvorsen

Odd Eldrup Olsen er listekandidat for Risør Arbeiderpartiet, og sier i dette leserinnlegget at boplikten er med å sikre Risør som helårsby.

Foto: Niclas Halvorsen

Boplikten

Programmet til Arbeiderpartiet i Risør sier at vi ønsker å opprettholde boplikten, og at den skal følges opp gjennom god informasjon og styrket kontroll.

Hvorfor ønsker vi dette? Jo, rett og slett fordi vi mener at boplikten er et nyttig verktøy for å sikre at flest mulig av husene bygd som helårsboliger skal fortsette å være nettopp det. Dette for å sikre Risør som helårsby og sørge for mest mulig liv i husene hele året.

Vi mener at å oppheve boplikten vil medføre at flere av husene vil bli solgt som fritidsboliger, og at en større del vil være mørke store deler av året. For meg som bor i sentrum, vil dette medføre det stikk motsatte av «bolyst».

Like sikkert som at sommeren kommer, så kommer media med oppslag om boplikten. Og bystyrerepresentant for Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem, stiller mer enn velvillig opp med sin «oppskrift» på hvordan man kan unngå boplikten. Hver gang som om dette var en stor nyhet og en juridisk nyvinning. Hans «oppskrift» er ingen hemmelighet. For folk med litt interesse for bopliktreglene, er dette veldig gammelt nytt.

Av mange blir det hevdet at dette er smutthull. Det er ikke det. Dette er så langt lovgiver har gitt kommunene anledning til å gå når det gjelder begrensningen i eiendomsretten på dette området. Akkurat på samme måte som andre lover, f.eks. når skatteloven gir den enkelte anledning til å innrette seg for å unngå skatt. Man kan være uenig i flere av skattefritaksgrunnene, men ingen foreslår å oppheve hele skatteplikten av den grunn.

Det hevdes til stadighet at loven ikke fungerer. Etter min oppfatning gjør loven det. Det er umulig å si hvordan Risør hadde vært uten boplikt, men jeg er ganske sikker på at langt flere av husene hadde vært sommerboliger nå hvis vi ikke hadde hatt boplikt de siste 40 årene. Det kan være fristende å vise til flere av de små kystbyene på den svenske vestkysten. Om vinteren helt mørklagte, mens det om sommeren rundt havna i f.eks Fjellbaca vaier norske flagg på veldig mange av husene.

De kommunale evalueringene av boplikten som har vært gjennomført, viser at andelen av hus hvor boplikten blir misligholdt er relativt liten.

Noen hevder videre at når Flisvika og Holmen har fått fritak for boplikt, så er det urettferdig at ikke resten av kommunen også blir fritatt. Når det gjelder Østebøneset og Hammeren f.eks. er det ingen som hevder det samme. Her er det heller ikke boplikt. Eneste forskjell fra Flisvika og Holmen er at i de to siste feltene er det, i tillegg til at de kan brukes som fritidsbolig også lov til helårsbosetting.

I forbindelse med et oppslag i Agderposten om Dag Jørgen Hveem boplikt «oppskrift» sa Høyre-ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune følgende om situasjonen i bopliktkommunen Lillesand: «Jeg opplever ikke at folk gjør det på denne måten som Hveem forteller. Mitt inntrykk er at folk flest respekterer og overholder boplikten på en god måte».

Jeg tror det forholder seg på samme måte i Risør som i Lillesand.

Odd Eldrup Olsen
Listekandidat Arbeiderpartiet