Etter et innspill på det årlige hyttemøte i kommunen i sommer, har Risør By startet en lukket gruppe for Risørs hyttefolk og faste turister.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Trofaste besøkende som enten har egen hytte eller besøker Risør jevnlig, har uttrykt et ønske om å kunne få informasjon om ting som skjer i den hvite by. Unni Olimb Norman i Risør By AS reagerte raskt på forespørselen.

– Nå har vi opprettet gruppen «Hyttefolk og ferierende i Risør kommune». Dette for å ha en kommunikasjonskanal med de som ferierer jevnlig i Risør, forteller Olimb Norman.

Valgt å lukke

Gruppen er lukket, noe som vil si at man må legges til for å kunne være en del av gruppen. Det betyr også at informasjonen kun kan leses innad i gruppen.

– Vi valgte «lukket gruppe» fordi temaene er rettet mot og aktuelt for hyttefolk og ferierende i Risør kommune.

Tanken er at Risør By skal formidle informasjon som de vet flere etterspør.

– Det kan for eksempel være åpningstider for akvariet ut året, hvordan man finner håndverkere og hvor det er informasjon om ulike aktiviteter. Det «noen» lurer på er det jo ofte flere som kan ha nytte av. Videre er det en kommunikasjonskanal hvor Risør By kan være behjelpelig med å formidle kontakt. Vi får blant annet en del henvendelser og spørsmål om håndverkere.

Prøvetid

Dersom man opplever at dette tas i mot positivt og blir brukt aktivt, vil gruppen bli et varig tilbud for hyttefolk og faste risørturister.

– Tiltaket vil bli evaluert på slutten av året, avslutter Unni Olimb Norman i Risør By AS.