Polens ambassadør til Norge Iwona Woicka-Żuławska med følge er i Risør i dag i et viktig offisielt ærend.

Ambassadøren markere at det er 100 år siden Polens første ambassadør i Norge Czesław Pruszyński ble presentert for Kongen. Czesław Pruszyński er gravlagt på Risør kirkegård sammen med sin kone Wenche, født Prebensen.

Den polske ambassadøren vil sammen med ordfører Per Kristian Lunden og andre gjester gjennomføre en minnemarkering på kirkegården tirsdag ettermiddag. Det blir musikk av Eirik Dørsdal. Minnehøytideligheten er åpen for alle.

Ambassadøren og hennes følge vil også se seg om i Risør under besøket. De vil besøke Aktive Fredsreiser, som har en nært samarbeid med Polen og de vil gjerne møte polakker som bor i Risør under en lunsj på Buene.

Czesław Pruszyński var polsk greve, diplomat og jurist. I juni 1919 ble han utnevnt til overordentlig sendemann og befullmektiget minister i Kristiania (Oslo), en posisjon han holdt fram til april 1921. I hans tid som sendemann ble det inngått to kontrakter for leveranse av norsk saltsild til Polen, og to finansavtaler. Mens han tjenestegjorde i Norge giftet han seg med Wenche Christiane Grove Prebensen, datter av diplomat og tidligere odelstingspresident Nikolai Christian Grove Prebensen. Under andre verdenskrig oppholdt ekteparet seg i Warszawa. Pruszyński deltok i kampene under Warszawaoppstanden i 1944. Hans kone Wenche døde som følge av skader hun fikk under Warszawaoppstanden.