Arbeiderpartiets fjerdekandidat til kommunevalget, Ragni MacQueen Leifson, har sendt oss dette leserinnlegget med en ny tanke:

Gratiskonserter i sommer-Risør

Kultur og ungdom er viktige satsingsområder for oss i Risør Arbeiderparti. Vi har allerede mange gode aktiviteter for barn bl.a. via kulturskolen og ungdomsteateret. Vi har mange talenter og i sommer har vi sett flere av kommunens ungdommer og unge voksne på ulike scener. Det er strålende og god reklame for byen og viktige forbilder for andre unge.

En tanke slo meg i sommer; hvordan kan vi støtte disse ungdommene? Kan vi gi dem en sommerjobb hvor de får brukt sine talenter?  Ideen kom opp med å lage et slags sommerstipend for unge musikere, rett og slett en sommerjobb for en eller flere musikere. Tenk så hyggelig for oss fastboende – og ikke minst for turistene!

Vi vil kunne sette av penger i budsjettet til høsten og lyse ut en sommerjobb i kommunen neste år. Det vil kunne være en sommer jobb for unge musikere som spiller gratis rundt i kommunen på alle restauranter, kafeer og utesteder. Pluss på ulike festivaler og arrangementer i kommunen.

Det vil f.eks kunne organiseres via Risør By. Kriteriet må være at de hører hjemme i Risør kommune. Det må være en åpen utlysning og en ansettelse på lik linje med andre sommerjobber i kommunen. Vi vil jobbe videre med denne ideen frem mot høstens budsjett.

Det er et Kinderegg: En kulturopplevelse i kultur kommunen Risør. En sommerjobb for et par unge. En ekstra attraksjon for unge Risørfolk som bor andre steder resten av året.

Ragni MacQueen Leifson

  1. Listekandidat Risør AP