Foto: Per Erik Moen.

Mye politikk på arbeidslista til ordføreren, men så er det da også viktige saker som skal behandles både i formannskapet og bystyret.

Foto: Per Erik Moen

Ungdomsråd

Fra høsten 2019 krever den nye kommuneloven at det skal være ungdomsråd i alle kommuner. Risør kommune har allerede i flere år hatt et barne- og ungdomsråd med representanter fra alle skolene. Mandag har jeg og varaordfører et møte med kommunens administrasjon der vi går igjennom tilpasning til den nye kommuneloven slik at det nye ungdomsrådet kommer på plass så raskt som mulig etter valget.

Østre Agder

Mandag er det planleggingsmøte for styret i Østre Agder. Vi diskuterer også et fellesmøte for de nye formannskapene i regionen i januar. Her blir næringsutvikling i regionen et hovedtema.

Jernbaneplattform Agder

Onsdag er det møte i Jernbaneplattform Agder i Kristiansand. Det er en sammenslutning av regionråd, fylkeskommuner, NHO, LO og andre som kjemper for bedre jernbane i regionen. Sammenkobling av Vestfoldbane og Sørlandsbane med stasjon på Brokelandsheia er fortsatt en hovedsak, men det arbeides også med andre mindre jernbanesaker. Vi følger også nøye med overgangen til ny operatør på Sørlandsbanen, fra NSB til britiske Go-Ahead. Det er viktig ikke å glemme det langsiktige arbeidet for bedre jernbane i tider der veiutbygging har fått mye oppmerksomhet. Jernbane er i de fleste tilfeller det mest klimavennlige framkomstmiddel med store muligheter til å binde sammen bo- og arbeidsmarkeder.

E18 kommunedelplan

Onsdag er det møter med Nye Veier for å samle trådene før neste ukes styremøte i Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad.

Formannskapet

Torsdag er det møte i formannskapet. Blant sakene er kjøp av kommunal eiendom i Hasalen, salg av kommunens eierandel i Fiskerihavna Risør og revisjon av kommunens finansreglement.

Bystyret

Torsdag er det også møte i bystyret. Den klart viktigste saken er Risørs holdning til valg av korridor for ny E18 og avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Nye Veier. Det blir også behandling av veikart for bedre levekår på Agder, inngåelse av partnerskapsavtale med Bynett Sør og salg av kommunal eierandel i Fiskerihavna Risør.

Sørlandsrådet

Fredag er det møte i Sørlandsrådet i Farsund. Jeg har tatt et initiativ for å prøve et telefonmøte etter som saklista ikke er så veldig lang i forhold til reiseveien for mange. Så får vi se hva vi ender opp med.

Flisvika åpning

Lørdag er det åpningsfest for den store utbyggingen i Flisvika Brygge. Dette har vært et stort prosjekt for Risør kommune og kan på denne dagen oppsummeres som en viktig og vellykket utbygging. Det har også betydd viktige oppdrag for lokale entreprenører.