Risør Rødt, ved deres ordførerkandidat Knut Henning Thygesen, oppfordrer i dette leserinnlegget de politiske partiene til å samarbeid for å sikre Risør vgs.

Stå sammen for å sikre Risør videregående skole

Høyres ordførerkandidat til fylkestinget Arne Thomassen foreslår at «fritt skolevalg» innføres når det nye sammenslåtte fylkestinget kommer sammen. Det kan få alvorlige konsekvenser for Risør Videregående Skole (RVS) og flere andre videregående skoler, særlig i distriktene. Å erstatte dagens skolepolitikk fra «nærskoleprinsippet», til et prinsipp med «fritt» skolevalg vil føre til sentralisering, oppsplitting av miljøer og øke sosiale forskjeller.

«Fritt skolevalg» har i mange år vært et stridens tema i Aust Agder. Får høyresiden det som de vil i det nye Agder fylkesting, vil det ha store konsekvenser for en rekke mindre videregående skoler, kanskje i særlig grad RVS i Risør som i tiår har slitt for sin eksistens. Men også andre. Både FrP, H og V har «fritt skolevalg» som partienes sentrale politikk. Det er en del av regjeringserklæringen.

Den nye skolen i Tvedestrand er bygd så stor at den vil tiltrekke seg elever fra hele østregionen, også Risør og Gjerstad. En ny, raskere E-18 vil gjøre det lettere å søke seg til Tvedestrand fra hele østregionen og RVS vil få store problemer. Dermed vil særlig studieforberedende linjer bli trua. Det vil igjen svekke andre linjer som medier og kommunikasjon og true fortsatt skole i Risør.

RVS har i tiår følt presset om nedbygging fra fylket. Det gjør skolens framtid usikker. Med Høyres utspill blir skolen igjen trua. For tjue år siden gikk folk mann av huse for å redde RVS.

For Risør som samfunn har RVS sentral betydning. «Fritt skolevalg» er et sentraliseringsfremmende tiltak som i Agder vil ramme utkantkommunene og særlig Risør ekstra hardt. Risør kommune har ikke fritt skolevalg for barneskolen, og en viktig grunn er at vi ønsker å opprettholde utkanten i kommunen, en annen grunn er at vi ikke ønsker å belaste elevene med lange reiser og dele opp miljøer.

Foran valget ønsker Rødt at alle velgere er klar over Høyre og de borgerlige partienes holdning til «Fritt skolevalg» og den trusselen det utgjør overfor RVS, en av hjørnesteinene i Risørsamfunnet.

Rødt vil oppfordre de borgerlige partiene i Risør til å klargjøre om de vil støtte ordførerkandidaten fra Høyres syn på «fritt skolevalg» i det nye fylkestinget, eller fortsatt stå på tidligere vedtak fra høringen i bystyret.

KNUT HENNING THYGESEN
ordførerkandidat for Rødt Risør,
2. KANDIDAT FOR Rødt Agder.