Risør Venstre fastslår i dette leserinnlegget partiets holdning når det gjelder legesenter på Søndeled.

Svar på legesenter Søndled

Svaret fra Risør Venstre er kort og godt «Ja, vi er for»

Risør Venstre ønsker helt klart å ha fastlege etablert på Søndeled. Det har vi bl.a. programfestet  i vårt valgprogram både for inneværende og kommende valgperiode (hvor vi også ønsker å forsterke helsetilbudet på Søndeled).

Risør Venstre har i tillegg vært en tydelig pådriver for legekontor på Søndeled i bystyret. Bl.a. med forslag om å utvide legekontoret på Søndeled med en stilling for å unngå «solo» praksis, og forslag om å iverksette en hurtigarbeidende utredning med det som mål å utvide og styrke helsetilbud totalt sett på Søndeled.

Så svaret til Alf Frøyna, Karl. N. Hellerdal, Lars Lauvhjell og Olav Per Wormli`s spørsmål i AAB 15/8-2019, hvor de etterlyste tilbakemelding om «de respektive partiers holdninger til Søndeled legekontor og dets eksistens» er kort og godt; «Ja, Risør Venstre er for»

Derfor er en stemme til Venstre også en stemme for Søndeled legesenter!

Risør Venstre`s listekandidater