Christian Axelsen i Risør Høyre svarer på Oddvar Myklands (Ap) leserinnlegg, hvor det blant annet står:

«At et flertall i teknisk sa nei, førte til et nettlig hylekor om NEI-kommune, og den vanlige verdiskapingstiraden fra Christian Axelsen som er blitt Høyres ekspert på å måle mennesker om i kroner og øre.»

Her svarer Axelsen:

Viser til leserinnlegg på nett, at jeg setter kroner og øre på mennesker. Nei det gjør jeg ikke, og er heller ikke ekspert.

Jeg syntes urettferdighet og ulikheter er synd og hemmende for utviklingen av boliger, næringsområder og arbeidsplasser osv. Ja det er verdiskaping, fordi vi trenger mennesker som er villig til å satse og skape arbeidsplasser. Hva er galt med det?

Jeg har respekt for det du mener Oddvar og lytter til det du sier, men jeg våkner hver dag opp å tenker: Hva kan jeg selge i dag og bidra til i min jobb og mine kollegaers jobb. Går det bra på jobb, så har jeg også krefter til å gjøre en frivillighet i lokalmiljøet.

Så til Oddvars innspill om verdier og at jeg har valgt å stå på liste av en sak. Ikke jeg heller Oddvar er med i Høyre på grunn av en sak. Det er flere som for eksempel satse sterkere på turismen, besøksaktiviteter, arrangementer, festivaler, forbedre vedlikehold av friluftsområder, badeplasser, bedre helse- omsorgstjenester som er veldig bra i dag, men hva med fremtiden når vi blir flere og flere eldre og andre viktige saker. Hva skal vi leve av?

Se hele innlegget her (saken fortsetter under lenken):

«– På tide å skifte side, Oddvar?»

Det at jeg måler mennesker i kroner og øre blir jeg trist av å lese. Jeg håper du har en annen oppfatning av meg, for da kjenner du meg dessverre ikke.

Idretten og mitt arbeid for idretten og særlig fotballen i mange år har gitt meg utrolig mye og jeg brenner for at alle skal ses uavhengig av kjønn, aldre, legning og sosial bakgrunn.

Det er flere eksempler på at jeg ønsket å se de svakeste i samfunnet vårt. Mitt engasjement har gått også på at vi skal ha og fått gjennomført( Enstemmig) et flott all idrettsanlegg som har fått over 3000 brukstimer i året. Det er jeg stolt over at kommunen har lykkes med og her er det mange å takke. Jeg vil vel påstå at jeg er den eneste som har stått foran 500 mennesker å takket rådmenn, ordfører, kommunalsjefer og etatsjef og økonomisjefen for hvilken flott innsats de har gjort i sin jobb og for byens befolkning. Mange frivillige gjør en super innsats hver dag for at vi skal ha et varmt og sosialt lokalmiljø. Idretten tar godt vare på mange. Flere av disse tingene har fått nasjonal oppmerksomhet og jeg er en forkjemper for at barn skal ha like muligheter i Risør.

Jeg trenger ikke være sosialdemokrat for å mene dette. Jeg sitter selv i en gruppe med mennesker som skal jobbe med barnefattigdommen i Risør. Der mener jeg selv at jeg har noe å gjøre til beste for de som er aller svakest: Barn og unge som er fremtiden. Jeg håper og tror det skal komme noe godt ut av dette.

Det at du mener jeg er hjerterå og setter kroner og øre på mennesker får du stå for. Jeg har en annen selvoppfattelse og tror de som kjenner meg tydeligvis bedre en deg ikke har den oppfattelsen.

Jeg tror på menneskene, det er vel ikke dårligere enn at alle skal med??

Vennlig hilsen
Christian Axelsen

  1. kandidat Risør Høyre