Et samlet bystyre sa ja til en indre trasé for nye E18 i Risør. Men, ikke uten en lang behandling som handlet stort sett om Risørveien.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det ligger mye arbeid og følelser bak det korte vedtaket, som alle politikerne sa ja til:

Kommunedelplan E18 – Valg av korridor og tilslutning til avtale
Rådmannens forslag til vedtak
Risør bystyre aksepterer at indre korridor velges for framtidig E18 forbi Risør kommune, med kryssplassering ved Barlinddalen.
Den vedlagte avtalen mellom Nye Veier, Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune vedtas for Risør kommunes del og signeres av ordfører.

Usikkerhetsmomenter

Det partiet som var tydeligst i sin skepsis, var Venstre. De hadde allerede på forhånd gått ut med at man har en usikker faktor i hvor mye Nye Veier må bidra til utbygging av deler av Risørveien.

For selv om avtalen tilsier 100 millioner + mva, så forutsetter dette at den nye Agder fylkeskommune blar opp 200 millioner.

– Kommunen forplikter seg ganske klart, men formuleringene fylkeskommunen forplikter seg med er ganske vage. Kanskje er avtalen litt ukritisk bejublet. Det er mange ting som skal til for å utløse midlene. Slik som at fylkeskommunen må ut med 200 millioner kroner, sier Sara Sægrov Ruud (V).

Hun påpeker at det også andre steder i nye Agder er store veiprosjekter som kjemper om fylkeskommunale penger.

– Det er denne typen veiprosjekter gjennom hele det nye Agder fylke. Det blir kø om støtten til dette. Store beløp som fylkeskommunen som veieier må ut med.

Les også:

Hva er avtalen med Nye Veier verdt?

Jublet innvendig

Rådmann Trond Aslaksen mener dette kanskje er den viktigste saken dette bystyret behandler. Han mener man fikk mer ut av forhandlingene enn han nok hadde trodd på forhånd.

– Da vi i siste forhandlingsmøtet fikk de til å ta siste biten til Dørsdal, satt jeg og jublet innvendig. Jeg tror vi har gjort en veldig bra deal med Nye Veier og fylkeskommunen, sier han.

Han er positiv til at man skal få de nødvendige pengene på plass fra fylkeskommunen.

– Det er samferdselssjefen i fylket som har gått inn for dette, så det er godt håp om å få dette i havn. Jeg hadde ikke ventet stormende applaus, men kanskje litt mer jubel for det vi har fått til, sier Aslaksen.

Disse pengene må komme innen fem år etter at E18 står ferdig for at Nye Veier skal være forpliktet til å utbetale beløpet de har lovet.

Vei med fortau

Mange var positive til at man nå får en ny Risørvei fra E18 til Dørsdal, hvor det blir gang- og sykkelvei på den strekningen.

I tillegg gikk det også en debatt om tilførselsveien til industriområdet til Moland, og det at man sikter mot å sanere dagens E18 ved å legge stein over veibanen.

– Jeg er bekymret over at vi får en motorvei som er en transportetappe for de lange strekkene, og det er trist at vi mister Moland – Brokelandsheia, sier Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF).

Hun var opptatt av at man sørger for at kollektivtilbudet er i fokus og blir prioritert framover.

– Jeg håper de ikke lager noe «bøll» med strekningen Vinterkjær – Tvedestrand. Mye kamel som må svelges i en sånn prosess, så vi må stå på for at kollektivtrafikken skal fungere.

Kunne puste ut

Etter to timer med å si sine standpunkt, falt alle imidlertid ned på å følge rådmannens forslag. Dermed kunne ikke minst de frammøtte fra Torbjørnsdal-området puste lettet ut. De vil imidlertid få noe mer trafikk gjennom bygda, da den veien vil bli tilførselsvei til industriområdet på Moland.

Her er en lenke til sakspapirene i bystyret, slik at man kan lese hele grunnlaget:

https://sru.risor.kommune.no/api/utvalg/200107/moter/205405/dokumenter/1