Sara Sægrov Ruud, Risør Venstre.

Venstres Sara Sægrov Ruud ønsker en avtale om penger til Risørveien som er mer håndfast enn den som nå ligger på bordet.

Bakgrunnene er at avtalen forutsetter at Fylkeskommunen kommer på banen med samme sum.

Sægrov Ruud har derfor flere spørsmål hun kommer til å stille i dagens bystyremøte (som starter klokken 18). Her er bakgrunnen for spørsmålene hun legger fram:

100 millioner til Risør-veien?

Bystyret får seg i dag forelagt en «samarbeidsavtale» mellom fylkeskommunen, Risør kommune og Nye Veier. Avtalen er ukritisk bejublet av mange – og likeså AAB-overskriftene: Historisk bra løsning!

For all del: Mye er bra i avtalen, blant annet for beboerne i Torbjørnsdal. Og at Nye Veier forplikter seg til å utbedre og legge om eksisterende fv. 416 med gang- og sykkelvei fra Vinterkjær til Dørsdal med en standard som gir 80 km/t.

Og så er vel Risør sikret 100 millioner kroner fra Nye Veier til utbedring av resten av Risør-veien? Nei. Ikke sikret. Dette er i avtalen formulert som fylkeskommunens «målsetting» – om «utbedret fv. 416 fra Vinterkjær til Østebø med en standard som gir 80 km/t og gang- og sykkelvei». Forutsetningen er altså at dette vedtas av fylkeskommunen.

Politisk risiko? Ja. Gode prosjekter kjemper om pengene. Hvis det er nær sikkert at pengene blir bevilget, hvorfor kan det ikke da tas inn en «forutsetning for avtalen» at fylkeskommunen bevilger de 100 millionene?

Hvis fylkeskommunen bevilger «bare» 50 millioner kroner, blir beløpet fra Nye Veier redusert tilsvarende. Da blir det desto mer å betale for Risør kommune. Dersom fylkeskommunen ikke har inngått oppdragsavtale om utbedring av fv. 416 innen 5 år etter at ny E18 er åpnet forbi Risør, faller tilskuddet bort, står det i avtalen.

Risør Venstres poeng er at avtalen kunne vært fastere i fisken mht. fylkeskommunens forpliktelse og tidsplan. Det ville lagt et press på fylkeskommunen. Hvis den ikke hadde akseptert det, er det betenkelig. For Risør. Forpliktelser i form av «målsetting» for en avtalepart, minner litt om forpliktelsen til å ønske god jul.

Dette kan gå bra. Men vi vet ikke. Fordi formuleringen om fylkeskommunens «målsetting» er for uforpliktende når kampen om veipengene skal utkjempes.

Sara Sægrov Ruud, ordførerkandidat for Risør Venstre