Oddvar Mykland. Foto: Niclas Halvorsen

Oddvar Mykland står på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget. Det betyr ikke at man er enig i alle enkeltsakene, skriver han i dette innlegget.

Foto: Niclas Halvorsen

«-PÅ TIDE Å SKIFTE SIDE, ODDVAR?»

Tittelen er en henvisning til en av de mange meldingene jeg mottok etter at jeg på nettet gav uttrykk for at Lars Jacob Larsen burde fått ja til bopliktfritak for sitt planlagte prosjekt i Hasalen. Etter min mening et flott prosjekt.  At et flertall i teknisk sa nei, førte til et nettlig hylekor om NEI-kommune, og den vanlige verdiskapingstiraden fra Christian Axelsen som er blitt Høyres ekspert på å måle mennesker om i kroner og øre. Og mitt lille forsøk på å gi uttrykk for at jeg mener flertallet burde sagt ja førte til noen håpefulle ytringer om sideskifte.

Den politiske andedammen vi plasker rundt i er sannelig ikke stor. Å gjøre et poeng av at enkelte kan være uenig i det ens parti går inn for, blir for meg totalt uforståelig. Heldigvis støter jeg sjelden på mennesker som er hundre prosent enig i hva partiet de velger står for.

Men bare for å ha det klart: Mitt partivalg avgjøres ikke av en enkelt sak. Selvfølgelig gjør den ikke det. Hvis det er tillatt i denne løftenes og milliongarantienes valggalopp å komme  med et lite ideologisk innspill, så er mitt partivalg faktisk tufta på noen verdier som bærer i seg ord som solidaritet og fellessskap, om å løfte de som trenger å løftes. Jeg må innrømme at i det praktisk politiske arbeid kommer ofte ideologien i bakgrunnen for å komme frem i festtaler. For meg er dette ingen festtale, men faktisk basis for det jeg prøver å stå for. For å sette dette inn i lokalpolitiske rammer når Høyres Kai Strat og Christian Axelsen slår på sine markedsøkonomiske trommer, har jeg lyst til å minne om hva statsminister Odvar Norli en gang uttalte:

«Et langt liv har lært meg at markedskreftene ennå ikke har løst et sosialt problem. Ikke et eneste ett. MEN DU VERDEN HVOR MANGE DE HAR SKAPT»

Norli hadde rett den gangen, og ordene hans står seg like godt i dag. Vi ser i dag at forskjellene i samfunnet øker. For noen år siden skrev jeg en artikkel i AAB under tittelen:; HUSK MANNEN MED GRYTA». Det nærmet seg juletid og artikkelen var myntet på Frelsesarmeens innsamling for å gi vanskeligstilte familier litt ekstra. Like etter var Frelsesarmeens Gyda i bystyret og fortalte om det flotte arbeidet de utfører. Du kunne høre den berømmelige knappenåla mens hun snakket. Det førte til en bevilgning på 50000 kroner. Siden har det vært taust. Og det liker jeg dårlig. Kari Vibe trekker frem statistikken om barnefattigdom. Den ligger i Risør godt over landsgjennomsnittet. Det er mer enn alvorlig. Det er en skam.

I mine øyne svikter alle partier på dette området. Mitt håper er at politikerne i Risør ikke bare «tar dette på største alvor», som politikerne ofte sier, men setter ordene ut i konkret handling. Og jeg mener at her stilles det selvsagt større krav til Ap enn andre. Vi har her faktisk en historisk forpliktelse.

«Arbeiderpartiet skal kjennetegnes på det som gjøres for de svakeste», uttalte Torbjørn Jagland. Nyttige ord å ta med seg i disse milliongarantienes ville ferd ut gjennom døra i Gahrsens ærverdige hus.

Javel, folkens; dette var litt av forklaringen på mitt partivalg. Så, nei, jeg skifter ikke side på grunn av et leilighetsprosjekt i Hasalen. Til det er politikk for viktig.

Oddvar Mykland