Risørpiken får vakre å se på de neste dagene.

Regnbueflagget er heist foran Risørhuset denne uke i anledning Skeive Sørlandsdager.

Det er ordføreren som har bestemt dette, som følger opp en tradisjon fra tidligere års markering av dette arrangementet.

– Jeg regner med at kommunene i Agder gjør det samme som oss i Risør. Jeg så i alle fall flaggene vaie på Torvet i Kristiansand tidligere i uka og der er det også Pride-parade i helga. Det er flott at kommuner i landsdelen velger å flagge og delta i en markering av mangfold og inkludering. Det er viktig å heie på et varmere, rausere Agder og grunnleggende respekt for menneskerettighetene, sier ordfører Per Kr. Lunden.

I 2018 kom BUFetat sin holdningsundersøkelse som viser at folk i Agder er dobbelt så negative til LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner) enn ellers i landet. Tall fra levekårsundersøkelsen til skeive på Agder viser at i LHBTI-gruppen har nær 60 prosent selvmordstanker. Blant transpersoner og bifile kvinner svarer om lag hver tredje person at de har forsøk selvmord. De som svarer på undersøkelsen er unge. De bor og lever sine liv i våre kommuner på Agder.

– Dette viser helt spesielle og alvorlige utfordringer i vår landsdel. Utfordringer vi må møte med solidaritet og inkludering, ikke fordommer. Jeg tror og håper at situasjonen ikke er så dyster i Risør, og jeg oppfatter oss som grunnleggende tolerante og åpne. Men vi har alle godt av en påminning, sier ordføreren.

Der er organisasjonen FRI som står bak Skeive Sørlandsdager. De kommer med følgende råd til ordførerne i Agder.

  • Sørg for god seksualundervisning i skolene, at barn og unge kan kjenne seg igjen i historiene som fortelles i skoler og barnehager, i bildene vi bruker og hvordan vi snakker om hverandre. For eksempel at det også fortelles om skeive (og alle andre minoriters) familier når prosjektet i barnehagen er «familien min».
  • Vær nysgjerrige på forskning og fakta om seksualitets- og kjønnsmangfold. Dette er et relativt nytt kunnskapsområde. Vis nulltoleranse for alle former for mobbing og diskriminering.
  • Bruk muligheten til å delta i markeringen av Skeive Sørlandsdager. Snakk om likeverd på jobben, når du møter folk – hva betyr dette for deg.