Skisse: A. Goutbeek

Venstres representanter i miljø- og teknisk komité, Espen Hageli Henriksen og Heidi Paulsen, har skrevet et leserinnlegg om utbyggingen i Hasalen.

De ønsket å gi utbygger samme vilkår som utbyggerne i Flisvika og på Holmen, men fikk ikke flertall for dette forslaget.

Utbygging i Hasalen – et stort pluss for oss alle

Antall personer med folkeregisteradresse i Risør er i beste fall på stedet hvil. Det det blir flere av er personer som har sin bolig nummer to i byen. Dette er folk som bruker denne boligen hele året, som også engasjerer seg og brenner for Risør. De er bevisste på og flinke til å bruke byen, og næringslivet har allerede merket at denne beboergruppa har bidratt positivt også utenom sesongen. Dette er ikke turister, det er beboere i Risør som også har et annet hjem.

Vi kan vokse ved å gi de som ønsker det mulighet til å ha en bolig to i Risør. Gjennom prosjektene på Holmen og i Flisvika ser vi at det er et marked for dette. På samme måte gir Lars Jakob Larsens prosjekt muligheter til flere, både for primærbolig eller bolig nummer to. For å kunne finansiere og sette i gang er det helt nødvendig at prosjektet får tilsvarende regulering som Holmen og Flisvika: Bolig/fritidsbolig, som betyr fritak for boplikten.

Rådmannen gikk ikke inn for dette, og sammenliknet med Solsiden 8 og søknad derfra noen år tilbake. Dette mener vi er en unaturlig sammenlikning. Solsiden 8 ønsket å endre formål med et eksisterende bygg. I Hasalen skal et helt nytt område reguleres. De eneste nye, sentrumsnære områder som er regulert i senere tid er Holmen og Flisvika, og vi mener det blir helt naturlig å sammenlikne med disse.

Like viktig som muligheten for å tilby boliger, er mulighetene og tilbudene dette prosjektet vil gi Risør by. Prosjektet løser utvidelsen av Buvikveien og fiskerikai på det vi mener er en bedre måte enn noe annet forslag vi har sett. I tillegg vil prosjektet opprette et friområde i Badehussvingen. Rett og slett en liten strandpark helt nær sentrum.

Vi ser ikke utfordringer med å gi fritak for boplikt på disse eiendommene. Vi ser utfordringer ved å ikke gi det, og å ikke få prosjektet realisert. I tillegg til økonomiske fordeler ved utbygging og beboere som bruker byen, gir det byen i seg selv et løft. Vi er heller ikke redd for at disse leilighetene blir stående med mørke vinduer 11 måneder i året om det ikke er boplikt.

Derfor foreslo Venstre å regulere disse leilighetene til bolig og fritid. Høyres representant stemte med oss. Dessverre var vi bare tre, for å få flertall må man være fire. Det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet…

Ved å stemme Venstre – kan du være med å snu dette flertallet den 9. september. Det anbefaler vi at du gjør!

Espen Hageli Henriksen og Heidi Paulsen