Førstkommende mandag er alle lag og foreninger invitert til Risørhuset. Der får man informasjon om hvordan man kan søke støtte fra tilskuddsportalen.

Tekst: Knut Erik Liane og Tore Myrberg  Foto: Knut Erik Liane

Kultursjefen og Frivillighetskoordinator har gått sammen og skaffet lag og foreninger et nytt tilbud for å søke om støtte.

– Vi har kjøpt inn tilskuddsportalen. Det er en samling av midler man kan søke på, både offentlige og private, sier Kultursjef Torolf Kroglund.

Mye å hente

26. august klokken 18 er alle lag og foreninger invitert til et informasjonsmøte på Risørhuset, der blir det forklart hvordan man kan søke midler fra tilskuddsportalen.

– Det kommer en dame fra tilskuddsportalen. Hun forklarer på storskjermen hvordan man går inn og finner riktig ting å søke på. Jo flere som får innblikk i det her, desto større er muligheten for at de kan finne riktige ting å søke på.

Kroglund håper så mange som mulig kommer, da det kan være snakk om store summer å hente.

– Man kan få svære summer og man kan få mindre summer. Det er helt opp til den som søker, hva man søker på og hvilke tiltak man gjør. Dette regner jeg med at hun fra tilskuddsportalen går litt inn på under møtet.

Limet og krydderet

Risør er en liten by full av lag og foreninger. Flere av disse er avhengige av støtte for å holdes gående.

– Mange lever av idealisme og da er det ofte mye frivillighetsarbeid. Da kan en pengestøtte hjelpe en del. Det er også delt ut kommunale midler, men det er en nokså liten pott. Dette blir da et ekstra tilbud for at lag og foreninger skal få litt mer.

Selv setter Kroglund stor pris på alle lag og foreninger, og tenker det hadde vært trist å bo et sted uten.

– Det er kjempeviktig med lag og foreninger. Det er på en måte frivilligheten som drar ting i gang, og da handler det nettopp ikke om penger, men heller idealisme og lysten til å gjøre noe. Lag og foreninger er både limet og krydderet i hverdagen tenker jeg, sier kultursjef Torolf Kroglund.

Stor påmelding

Nå, kort tid før selve møte kan det da også virke som om interessen er upåklagelig. Over 100 har meldt seg på pr. lørdag ettermiddag.

– Det er alt fra menigheter, idrettslag og kultur til velforeninger. Også en nyoppstartet klubb, Agder Knivklubb, er påmeldt, sier frivillighetskoordinator Ole Henrik Grønn.

Dette er høyere enn selv han hadde turt å håpe på.

– Jeg var optimistisk, men over 100 er mer enn jeg hadde trodd. Og det er fortsatt mulig å bli med, selv om påmeldingen egentlig har gått ut, sier Grønn.

Også i kommunen

I tillegg til lag og foreninger, har man også kjøpt inn portalen som gir tilgang for kommunen til diverse støtteordninger. Allerede tirsdag skal flere ansatte i kommunen på kurs for å se hvor og hva de kan søke prosjektmidler til.