Paal Eckhoff Salvesen i Risør Ap er leder av Miljø og teknisk komité, og gir her en forlkaring på Arbeiderpartiets mening om Hasalen og boplikt.

Risør Ap, Hasalen og bopliktfritak

Det var et enstemmig vedtak i Miljø og teknisk om å starte opp arbeidet med reguleringsplanene for leilighetsanlegget i Hasalen. Dette mener vi alle samlet i komiteen er et bra prosjekt, som vil sikre flotte leiligheter med fin utsikt.

Når det gjelder fritak for boplikt for disse leilighetene, var komiteen uenig. Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte imot. Det prøver jeg å kort begrunne her. Det er ingen overraskelse at Risør Arbeiderparti er for boplikt, det har vi i programmet vårt.

Selv om prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til Holmen, betyr ikke det at denne nærheten skal være førende for om dette prosjektet skal omfattes av et tilsvarende fritak. Tanken bak vår holdning er at om vi tillater dette prosjektet å få et fritak, er det intet i veien for at neste utbygger er på banen med det samme ønsket. Å tillate dette tiltaket, vil i prinsippet uthule boplikten i byen og gjøre det lettere for andre utbyggere å be om det samme, ut ifra en tanke om at alle skal behandles likt. Hvordan kan vi avslå søknad om fritak i framtidige prosjekter om dette blir fritatt? Dette er vårt hovedpoeng.

Vi skjønner at dette vekker reaksjoner, det er umiddelbart lett å sammenlikne dette prosjektet med både Flisvika og Holmen. Men de to nevnte prosjektene hadde som utgangspunkt å sørge for boliger både til fritidsbruk og fastboende, helt fra starten av. Utbyggerne av Hasalen har i flere sammenhenger uttalt klart at prosjektet hele tiden er ment for fastboende, og det har ikke vært snakk om bopliktsfritak før nå nylig. Og – ikke minst, her dreier det seg om å bygge der det nå er kommunal grunn. Skal kommunen først selge grunn, bør det være til helårsboliger.

Det er mange muligheter til å bosette seg som fritidsbeboer i sentrum, både Holmen og Flisvika har fortsatt ledige prospekt. Men, vi ser ikke at det er grunn til å tillate enda flere fritidsboliger i sentrum. Så enkelt, og samtidig så vanskelig er det. Vi håper uansett at tiltakshaverne i Hasalen klarer å realisere prosjektet sitt som det opprinnelig var planlagt, for fastboende som vil bo der hele året.

Paal Eckhoff Salvesen, Risør Ap og leder av Miljø og teknisk komite