I Agder er 30 kommuner og 36 andre aktører fra statlige og frivillige organisasjoner involvert i denne strategien. Spennvidden er stor fra Plattform til alle kommunene, Fylkesmannen, Kilden Teater- og konserthus, Forum for tro- og livssyn, NHO og Lindesnes Fyrmuseum.

– Det er en samfunnsoppgave, og ikke en oppgave for politiet alene, å forebygge voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og polarisering. Derfor ga det ingen mening at politiet skulle lage en plan for seg selv, og forvente at 30 kommuner og andre samfunnsaktører også skulle lage hver sin plan på dette feltet, sier leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson.

Derfor inviterte Agder politidistrikt til et samarbeid om en felles regional strategi. Etter flere workshops, gruppearbeider og høringer ble strategien klar i sommer. Det har tatt tid å utvikle den omfattende planen, men det var nødvendig for å få en god involvering av alle som ville være med.

– Vi har mange å takke for at vi har fått på plass en denne strategien med tiltaksmeny i Agder. Strategien vil være et nyttig verktøy på dette viktige området frem mot 2025, sier Petterson.

Unikt på landsbasis

Strategien beskriver felles utfordringer og fokusområder i et svært viktig arbeid. Strategien er omfattende, og har vedlagt en tiltaksmeny med 32 innsatsområder.

Strategien er unik fordi man har lykkes med å få 30 kommuner, samt 36 statlige og frivillige organisasjoner, til å samles om en felles regional og langsiktig plan for de neste fem årene.

– Det nylige forsøket på å utføre en terrorhandling i Bærum er et godt eksempel på hvorfor det er viktig å prioritere dette feltet. Man kan ikke sitte stille og bare håpe på at noe slikt ikke skal skje i vårt politidistrikt. Det er heller ikke godt nok å bare være i det reaktive sporet som etterforskning og beredskap. Vi kan ikke vente på at noen er ferdig radikalisert, for så å gripe inn, sier Petterson.

– Nå begynner det viktige arbeidet med å få innholdet i denne strategien kjent. Så må vi starte arbeidet med å ta alle disse tiltakene i bruk, forteller han.

Hele strategien for forebygging av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og polarisering i Agder kan du lese her (13,25 MB).