Foto: Per Erik Moen.

Vi har kommet til uke 37 i kalenderen, og naturlig nok handler det mye om valg de første dagene for ordføreren. I tillegg er det et viktig møte angående E18.

Her er ordføreren uke 37:

Valgdag

Søndag og mandag er valgdager med åpne stemmelokaler på Hope, Søndeled og i Risørhuset. Jeg leder kommunens valgstyre, som er identisk med formannskapet. Vi møtes i kommunehuset mandag kveld klokka 20.00, der vi gjennomgår prosedyrene for valgopptellingen og hvordan valget er gjennomført. Vi får også lagt fram opptelling av tidlig- og forhåndsstemmer, men dette kan ikke offentliggjøres før klokka 21. Mange har forhåndsstemt i år, så disse tallene kan gi en god pekepinn på selve valgresultatet. Stemmestyrene fra de tre stemmelokalene kommer inn med sine stemmesedler og protokoller og det gjennomgås av valgstyret. Deretter sendes stemmesedlene videre til telling på kommunehuset. Forhåpentligvis får vi klart et foreløpig valgresultat med en foreløpig valgresultat ca. klokka 23.00. Dette sendes da til NRK og andre media.

Fintelling og personstemmer

Etter første telling av personstemmer i kommunehuset fraktes stemmesedlene seint mandag kveld til Fylkeshuset i Arendal der stemmesedlene skannes, telles igjen og personstemmene registreres. Det vil si personstemmer (kryss) og slengere fra andre lister. Jeg må som leder av stemmestyret være i beredskap gjennom natta for å gå gjennom uklarheter eller tvilstilfeller. Er jeg også i tvil, må jeg vekke valgstyret for et telefonmøte. Trolig kan vi vente til tirsdag morgen.

Endelig valgresultat

Tirsdag klokka 18 er det nytt møte i Valgstyret på kommunehuset. Da foreligger det endelige valgresultatet der også seint innkomne forhåndsstemmer er med. Da skal valgstyret gå igjennom og avgjøre eventuelle tvilstilfeller og uklarheter og til slutt godkjenne det endelige valgresultatet. Mange er selvsagt også opptatt av opptellingen av personstemmene og sammensetningen av det nye bystyret. Heldigvis har Rådmannen erfarne valgmedarbeidere til å gjennomføre valg og opptelling. Databaserte manntall gjør også at oversikten over de som har stemmerett i kommunen er god.

E18 kommunedelplan

Torsdag vedtar styret i kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad en anbefalt kommunedelplan etter et langt og omfattende arbeid med mange involverte parter. Planen skal gå behandles og vedtas av hvert av de åtte kommunestyrene. Dette er en unikt plansamarbeid i norsk sammenheng og det er en egen følgeforskning som vil lage sin rapport. Jeg har også fått oppgaven med å lage en gjennomgang og presentasjon for bruk av planleggende og politikere i framtida. Det skal legges fram et omfattende plandokument på møtet torsdag og onsdag vil jeg sammen med Nye Veier gå gjennom dette og ellers planlegge styremøtet på torsdag.