Ikke uventet fikk Arbeiderpartiet flest stemmer på Hope.

Tekst: Tore Myrberg

204 personer har avlagt stemme på Hope, noe som gir en fremmøteprosent på 68,8.

Arbeiderpartiet 79 38,7%
Høyre 50 24,5%
Senterpartiet 25 12,3%
Rødt 18 8,8%
Fremskrittspartiet 15 7,4%
Kristelig Folkeparti 10 4,9%
Venstre 4 2,0%
Sosialistisk Venstreparti 3 1,5%