Høyre og Arbeiderpartiet er tilnærmingsvis like stor når forhåndsstemmene er talt opp, men med Høyre seks stemmer foran.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er 904 forhåndsstemmer som gir det første signalet på hvilken retning valget går. Og det som er helt klart er at tendensen viser kraftig framgang for Høyre og og Rødt, mens Arbeiderpartiet går kraftig tilbake.

Forhåndsstemmer

Høyre 279 31,0%
Arbeiderpartiet 273 30,4%
Rødt 114 12,7%
Fremskrittspartiet 90 10,0%
Venstre 47 5,2%
Kristelig Folkeparti 40 4,4%
Senterpartiet 37 4,1%
Sosialistisk Venstreparti 19 2,1%