Høyre og Rødt gjør brakvalg, Arbeiderpartiet og Venstre går tilbake og sentrum avgjør hvem som blir ordfører. Dramatikken er stor innen risørpolitikken.

Tekst og arkivfoto: Tore Myrberg

Dette er foreløpige tall. Fintelling maskinelt kan endre stemmetallet. For øyeblikket er det imidlertid FrP som ligger nærmest å stjele et mandat fra Høyre, så maktfordelingen ser ut til å bli så jevn at sentrum blir avgjørende.

Arbeiderpartiet 1 129   30,8%   -10,5
Høyre 1 065   29,0%   11,1
Venstre 374   10,2%   -6,1
Rødt 362   9,9%   9,9
Fremskrittspartiet 308   8,4%   1,2
Senterpartiet 205   5,6%   1,5
Kristelig Folkeparti 166   4,5%   -2,9p
Sosialistisk Venstreparti 60   1,6%   0,1

Mandatfordeling med disse tallene:

Arbeiderpartiet 9 (-4)
Høyre 9 (+4)
Rødt 3 (+3)
Venstre 3 (-2)
Fremskrittspartiet 2 (0)
Senterpartiet 2 (+1)
Kristelig Folkeparti 1 (-1)
SV har ingen mandater med de tallene som foreligger nå.

I 2015 hadde Risør 5 489 med stemmerett og 3 312 personer som stemte. Av de som stemte var det  2 704 som stemte på valgdagene og 608 som forhåndsstemte.  Totalt valgdeltakelse var 60,3.

Parti, prosent oppslutning og mandater

Arbeiderpartiet 41.3 og 13 mandater
Høyre 17,9 og 5 mandater
Venstre 16,2 og 5 mandater
Kristelig Folkeparti 7,4 og 2 mandater
Fremskrittspartiet 7,1 og 2 mandater
Miljøpartiet de Grønne 4,4 og 1 mandat
Senterpartiet 4,1 og 1 mandat
Sosialistisk Ventreparti 1,5 og 0 mandater.

Arbeiderpartiet økte med to mandater, mens Venstre og MDG økte med ett hver.
Rødt stilte ikke liste og mistet fire mandater fra forrige periode.

Det er 29 representanter i bystyret, slik at et parti eller et samarbeid trenger 15 representanter for å få et flertall.